Hệ thống gửi yêu cầu trợ giúp của WeWork hoạt động như thế nào?

Các thành viên có thể gửi yêu cầu trợ giúp tới WeWork bằng cách nhấp vào nút "Trợ giúp" trên ứng dụng di động WeWork hoặc "Liên hệ Trợ giúp" trên Mạng lưới Thành viên (https://members.wework.com/). WeWork sử dụng dịch vụ khách hàng trên cơ sở điện toán đám mây và nền tảng xuất phiếu yêu cầu để quản lý số yêu cầu trợ giúp lớn của các thành viên một cách nhanh chóng và hiệu quả với khả năng truy nguồn và quy trách nhiệm tuyệt đối. Gửi một yêu cầu trợ giúp là cách dễ dàng nhất để được trợ giúp và đảm bảo vấn đề được giải quyết nhanh chóng.

Sau khi WeWork đáp ứng yêu cầu trợ giúp, các thành viên sẽ được đề nghị đánh giá trải nghiệm của họ là tốt hay chưa tốt. Chúng tôi đặc biệt khuyến khích tất cả các thành viên đánh giá chất lượng đáp ứng yêu cầu trợ giúp vì việc đó sẽ giúp chúng tôi liên tục cải thiện dịch vụ cho các thành viên.