Làm thế nào để tên công ty tôi có trong mục "quyền lợi"?

Có nhiều cách hữu hiệu để mọi người chú ý đến doanh nghiệp của bạn trong Mạng lưới Thành viên. Bạn nên hoàn thành hồ sơ Mạng lưới Thành viên cho công ty của mình - bằng cách thêm dịch vụ doanh nghiệp bên dưới phần "các dịch vụ của chúng tôi" trong hồ sơ công ty của bạn, bạn sẽ nhận được thông báo từ hệ thống khi các thành viên khác đăng bài tìm kiếm các dịch vụ mà bạn cung cấp. Bạn cũng nên đăng các dịch vụ doanh nghiệp của bạn trong feed (gõ nội dung vào ô trên members.wework.com và nhấp vào “đăng”).

Trung tâm Dịch vụ Tiện lợi được thiết kế để đem lại cho bạn, các thành viên của chúng tôi, những nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu quốc gia và thế giới như TriNetChase, Amazon, và UPS , theo cách tiện lợi nhất. Theo đó, chúng tôi đã lập nên các chính sách yêu cầu tất cả các đối tác giảm giá đáng kể, thấp hơn giá thị trường với nỗ lực phục vụ cao hơn tùy vào mức độ tham gia của thành viên. Nếu bạn muốn tham gia trung tâm dịch vụ tiện lợi của chúng tôi, hãy đăng ký tham gia. Ban phụ trách Dịch vụ và Doanh nghiệp Mới của chúng tôi sẽ xem xét tất cả các đơn đăng ký tham gia và liên lạc với bạn.