Làm thế nào để tôi tìm kiếm các bài đăng trên Mạng lưới Thành viên?

Để tìm kiếm các bài đăng từ trình duyệt máy tính:

  1. Đăng nhập vào  Mạng lưới Thành viên
  2. Gõ từ khóa vào thanh tìm kiếm dọc theo phần bên trên của trang chủ Mạng lưới Thành viên
  3. Ấn “enter”
  4. Tìm lựa chọn lọc kết quả theo thành viên, công ty, sự kiện, bài đăng, hay nhóm dọc theo phần phía trên của trang.

Bạn chỉ thấy các bộ lọc này khi bạn tìm kiếm từ một trình duyệt web máy tính.