Làm thế nào để tôi đặt lại mật khẩu Mạng lưới Thành viên?

Để đặt lại mật khẩu của bạn qua trình duyệt web máy tính, hãy làm theo các bước sau:

Vào trang members.wework.com/login và nhấp vào “Quên Mật khẩu” hoặc nhấp chuột vào đây. Hệ thống sẽ gửi hướng dẫn đặt lại mật khẩu vào địa chỉ email của bạn mà chúng tôi lưu trong hệ thống. Nếu bạn không nhận được email, hãy gửi yêu cầu trợ giúp và Nhóm WeWork sẽ giúp bạn.

Bạn cũng có thể sửa lại mật khẩu bằng cách truy cập vào members.wework.com, tới trang hồ sơ cá nhân của bạn, nhấp chuột vào "sửa hồ sơ của bạn", và nhấp vào "đổi mật khẩu".

 

Để đặt lại mật khẩu của bạn qua ứng dụng di động WeWork, hãy làm theo các bước sau:

Mở ứng dụng di động của bạn và nhấn chạm vào "Quên Mật khẩu" trên trang đăng nhập. Hệ thống sẽ gửi hướng dẫn đặt lại mật khẩu vào địa chỉ email của bạn mà chúng tôi lưu trong hệ thống. Nếu bạn không nhận được email, hãy gửi yêu cầu trợ giúp và Nhóm WeWork sẽ giúp bạn.