Tôi đã đăng nhập vào Mạng lưới Thành viên, nhưng tôi gặp nhiều trục trặc và nhận được nhiều thông báo lỗi. Vì sao vậy?

Bạn nhận được nhiều thông báo lỗi? Có lẽ bạn đang dùng trình duyệt web hay thiết bị không được hỗ trợ.

Mạng lưới Thành viên hỗ trợ Safari, Chrome, và Firefox. Hiện tại, Mạng lưới Thành viên không hỗ trợ Internet Explorer.

Ứng dụng WeWork sẽ chạy tốt trên hầu hết các hệ điều hành được cập nhật cho các thiết bị di động Android và iOS. Hiện tại không có ứng dụng WeWork dành cho điện thoại Windows.