Tôi không thể truy cập phần Quản lý Tài khoản. Tại sao?

Chỉ Thành viên chính của công ty mới truy cập được phần Quản lý Tài khoản để xem hóa đơn, quản lý các thành viên trong nhóm và sửa thông tin thanh toán. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Chrome và làm theo những bước đơn giản sau:

1) Mở Chrome.

2) Nhấp vào menu có biểu tượng dấu ba chấm ở góc trên bên phải màn hình.Screen_Shot_2020-02-05_at_4.57.21_PM.png

3) Nhấn vào "Công cụ khác".

4) Nhấn vào "Lịch sử", rồi vào "Xóa dữ liệu duyệt web".

5) Ở mục "Xóa dữ liệu duyệt web", chọn hộp kiểm cho Cookie và dữ liệu trang cũng như tệp và ảnh lưu trong bộ nhớ đệm.

6) Sử dụng menu ở đầu trang để chọn lượng dữ liệu mà bạn muốn xóa.

7) Nhấn vào "Xóa dữ liệu duyệt web".

 

Ngoài ra, bạn có thể mở một tab mới ở chế độ ẩn danh và đăng nhập vào trang members.wework.com/login

HĐH Windows, Linux hoặc Chrome: Nhấn Ctrl + Shift + N.

Mac: Nhấn ⌘ + Shift + N.

Nếu không được, vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ và một thành viên của Nhóm WeWork sẽ hỗ trợ bạn.