Tôi không vào được tòa nhà/văn phòng của mình sau giờ làm việc. Tôi nên làm gì?

Nếu bạn có chỗ ngồi riêng hoặc văn phòng trong một tòa nhà, thẻ ra vào sẽ cho phép bạn ra vào tòa nhà đó 24/7.

Nếu bạn không có chỗ ngồi riêng hay văn phòng trong tòa nhà, bạn có thể ra vào tòa nhà trong các khoảng thời gian ghi trong Hướng dẫn Tòa nhà.

Nếu bạn không thể vào tòa nhà hay văn phòng của bạn ngoài giờ làm việc, hãy liên hệ với nhóm cộng đồng của bạn qua email ([BUILDING_NAME]@wework.com). Nhóm Cộng đồng sẽ cố gắng hết sức để trả lời bạn kịp thời. Bạn có thể xác nhận địa chỉ email của tòa nhà của bạn ở các phần sau đây:

Từ một trình duyệt web trên máy tính:

 1. Đăng nhập vào Mạng lưới Thành viên
 2. Nhấp vào "Dịch vụ Tòa nhà"trong trình đơn phía bên trái
 3. Nhấp vào "Hướng dẫn Tòa nhà"
 4. Bạn sẽ thấy thông tin liên hệ ở phía bên phải màn hình dưới mục "Thông tin Hữu ích"

Từ ứng dụng di động iOS:

 1. Đăng nhập vào ứng dụng WeWork
 2. Nhấn chạm vào mục "Địa điểm của Tôi"
 3. Chạm vào "Hướng dẫn Tòa nhà"
 4. Chạm vào "Thông tin Hữu ích"

Từ ứng dụng di động Android:

 1. Đăng nhập vào ứng dụng WeWork
 2. Nhấn chạm vào trình đơn hamburger ở góc trên cùng bên trái màn hình
 3. Chạm vào "Hướng dẫn Tòa nhà"