Làm thế nào để tôi kết nối với mạng WiFi của WeWork và mật khẩu Wi-Fi là gì?

Bạn có thể tìm thấy thông tin Wi-Fi bằng cách vào mục "Hướng dẫn Tòa nhà" trong Mạng lưới Thành Viên.

Từ một trình duyệt web trên máy tính:

  1. Đăng nhập vào Mạng lưới Thành viên
  2. Nhấp vào "Dịch vụ Tòa nhà" trong trình đơn phía bên trái
  3. Nhấp vào "Hướng dẫn Tòa nhà"
  4. Bạn sẽ thấy thông tin wifi ở phía bên phải màn hình dưới mục "Thông tin Hữu ích".

Từ ứng dụng di động iOS:

  1. Đăng nhập vào ứng dụng WeWork
  2. Nhấn chạm vào mục "Địa điểm của Tôi"
  3. Chạm vào "Hướng dẫn Tòa nhà"

Từ ứng dụng di động Android:

  1. Đăng nhập vào ứng dụng WeWork
  2. Nhấn chạm vào trình đơn hamburger ở góc trên cùng bên trái màn hình
  3. Chạm vào "Hướng dẫn Tòa nhà"