Làm thế nào để tôi kết nối với mạng WiFi của WeWork và mật khẩu Wi-Fi là gì?

Bạn có thể tìm thấy thông tin Wi-Fi ở mục "Hướng dẫn Tòa nhà" trong Mạng lưới Thành viên.

Từ một trình duyệt web trên máy tính:

  1. Đăng nhập vào Mạng lưới Thành viên
  2. Vào mục “Không gian” ở bên trái 
  3. Nhấp vào "Hướng dẫn Tòa nhà"

Bạn sẽ thấy thông tin Wi-Fi ở phía bên phải màn hình dưới mục "Thông tin Hữu ích".

Từ ứng dụng di động iOS:

  1. Đăng nhập vào ứng dụng WeWork
  2. Nhấn vào tab “Không gian”
  3. Ở trên cùng, cuộn theo chiều ngang tới và nhấn vào tab “Hướng dẫn”

Từ ứng dụng di động Android:

  1. Đăng nhập vào ứng dụng WeWork
  2. Nhấn vào tab “Tòa nhà của tôi” 
  3. Chạm vào "Hướng dẫn Tòa nhà"