Làm thế nào để tôi yêu cầu cung cấp điện thoại hay đường dây điện thoại?

Các thành viên có Chỗ ngồi Cố định và Văn phòng Riêng có thể tận dụng những ưu đãi dành cho quan hệ đối tác của chúng tôi để yêu cầu điện thoại và đường dây điện thoại.

Để yêu cầu điện thoại, Thành viên Chính của công ty bạn cần:

  1. Đăng nhập vào Cửa hàng Dịch vụ tại store.wework.com hoặc chuyển tới Cửa hàng Dịch vụ trong phần "Dịch vụ" ở menu bên trái của Mạng lưới Thành viên
  2. Nhấp vào mục Nhu cầu Văn phòng hoặc truy cập trực tiếp vào https://store.wework.com/office-needs
  3. Chọn một tùy chọn trong phần "Viễn thông"
  4. Làm theo các chỉ dẫn để gửi yêu cầu của bạn

Nếu bạn có sẵn điện thoại và phần cứng, thì nhóm Công nghệ Thành viên của chúng tôi có thể giúp bạn thiết lập đường dây điện thoại. Vui lòng gửi yêu cầu trợ giúp cho dịch vụ này. Trong những trường hợp này, bạn sẽ chịu trách nhiệm làm việc với nhà cung cấp dịch vụ điện thoại của mình nếu cần hỗ trợ về kỹ thuật.