Văn phòng của tôi được dọn dẹp bao nhiêu lâu một lần?

Các Cộng tác viên Dịch vụ Cộng đồng của chúng tôi làm việc cả ngày lẫn đêm để đảm bảo không gian của bạn luôn ở trạng thái tốt nhất. Các sọt rác văn phòng được đổ hằng ngày, và tất cả các văn phòng riêng đều được dọn dẹp luân phiên hằng tuần. Nếu bạn không hài lòng vì văn phòng chưa sạch sẽ, hãy gửi yêu cầu hỗ trợ.