Tôi nhận được email và thông báo về một địa điểm WeWork khác. Làm thế nào để đảm bảo rằng tôi nhận được thông báo liên quan đến địa điểm WeWork của tôi?

Từ một trình duyệt web trên máy tính:

 1. Đăng nhập vào Mạng lưới Thành viên
 2. Mở hồ sơ cá nhân của bạn
 3. Nhấp vào "sửa hồ sơ của bạn"
 4. Cuộn xuống để xem các lựa chọn địa điểm ghi ở bên trái của trang đó.
 5. Thay đổi địa điểm sang nơi mà bạn đang làm việc
 6. Nhấp vào "lưu"
 7. Bạn cũng làm như vậy cho hồ sơ công ty bạn

 

Từứng dụng di động iOS:

 1. Đăng nhập vào ứng dụng WeWork
 2. Nhấn chạm vào mục "Địa điểm của Tôi"
 3. Nhấn chạm vào địa điểm có trên phần đầu màn hình
 4. Thay đổi địa điểm sang nơi mà bạn đang làm việc

 

Từ ứng dụng di động Android :

 1. Đăng nhập vào ứng dụng WeWork
 2. Nhấn chạm vào trình đơn hamburger ở góc trên cùng bên trái màn hình
 3. Nhấn chạm vào địa điểm có trên phần đầu màn hình
 4. Thay đổi địa điểm sang nơi mà bạn đang làm việc


Bạn có thể thay đổi địa điểm của mình nếu bạn tới thăm một tòa nhà khác trong ngày để nhận được thông báo cập nhật liên quan đến địa điểm đó.