Các "Thông báo cơ hội kinh doanh" là gì và làm thế nào để nhận được các thông báo này?

Khi các thành viên đăng nhu cầu công việc của họ lên Mạng lưới Thành viên, hệ thống của chúng tôi sẽ thông báo cho các công ty thành viên có cung cấp các dịch vụ được yêu cầu. Bạn có thể xem các thông báo này qua ô "Các Cơ hội Kinh doanh" trên members.wework.com. Hệ thống WeWork nhận ra các dịch vụ được cung cấp bằng cách dựa vào các từ khóa được tag trên trang công ty của thành viên thuộc Mạng lưới Thành viên.

Chỉ cần tag các dịch vụ mà bạn cung cấp bên dưới phần “các dịch vụ của chúng tôi” trong hồ sơ công ty của bạn, bạn sẽ nhận được thông báo mỗi khi các thành viên khác đăng bài tìm kiếm các dịch vụ mà bạn cung cấp đó.