Làm thế nào để tôi chọn tham gia hoặc không tham gia nhận thông báo qua điện thoại và email từ Mạng lưới Thành viên?

Từ một trình duyệt web trên máy tính:

Quản lý các thông báo email và điện thoại di động tại members.wework.com/settings.

 

Trên ứng dụng di động WeWork:

Vào mục "Tài khoản" ở góc dưới bên phải của ứng dụng di động trên iOS, hoặc từ biểu tượng trình đơn bamburger ở góc phía trên bên trái của ứng dụng Android. Từ đó, bạn có thể nhấn chạm mục "Cấu hình Thông báo" để quản lý các thông báo qua email và di động.

Bạn cũng có thể bỏ đăng ký thông báo qua email bằng cách nhấn vào đường dẫn "bỏ đăng ký" ở phía bên dưới của thư điện tử chứa thông báo. Việc bỏ đăng ký trực tiếp trong một email chỉ ngừng đăng ký bạn khỏi một loại thông báo đó. Bạn phải truy cập members.wework.com/settings để thay đổi tất cả các loại thông báo khác.