Làm thế nào để tôi chọn tham gia hoặc không tham gia nhận thông báo qua điện thoại và email từ Mạng lưới Thành viên?

Từ một trình duyệt web trên máy tính:

Quản lý các thông báo email và điện thoại di động tại members.wework.com/settings.

Trên ứng dụng di động WeWork:

Vào mục "Tài khoản" ở góc dưới bên phải của ứng dụng di động. Từ đó, bạn có thể nhấn "Cấu hình Thông báo" để quản lý các thông báo qua e-mail và di động.

Bạn cũng có thể bỏ đăng ký thông báo qua e-mail bằng cách nhấn vào đường dẫn "bỏ đăng ký" ở phía bên dưới của e-mail chứa thông báo. Khi bỏ đăng ký trực tiếp trong một e-mail, bạn chỉ ngừng đăng ký khỏi loại thông báo đó. Bạn phải truy cập members.wework.com/settings để điều chỉnh tất cả các loại thông báo khác.