Mạng lưới Thành viên đặt tôi vào một địa điểm WeWork không đúng. Làm thế nào để tôi sửa địa điểm của công ty và/hoặc cá nhân trên Mạng lưới Thành viên?

Từ một trình duyệt web trên máy tính:

 1. Đăng nhập vào  Mạng lưới Thành viên
 2. Mở hồ sơ cá nhân của bạn
 3. Nhấp vào "sửa hồ sơ của bạn"
 4. Cuộn xuống để xem các lựa chọn địa điểm ghi ở bên trái của trang đó.
 5. Thay đổi địa điểm sang nơi mà bạn đang làm việc
 6. Nhấp vào "lưu"
 7. Bạn cũng làm theo các bước như trên cho hồ sơ công ty bạn

 

Từ ứng dụng di động iOS:

 1. Đăng nhập vào ứng dụng di động
 2. Nhấn chạm vào mục "Địa điểm của Tôi"
 3. Nhấn chạm vào địa điểm có trên phần đầu màn hình
 4. Thay đổi địa điểm sang nơi mà bạn đang làm việc

 

Từ ứng dụng di động Android:

 1. Đăng nhập vào ứng dụng di động
 2. Nhấn chạm vào trình đơn hamburger ở góc trên cùng bên trái màn hình
 3. Nhấn chạm vào địa điểm có trên phần đầu màn hình
 4. Thay đổi địa điểm sang nơi mà bạn đang làm việc


Bạn có thể thay đổi địa điểm của mình nếu bạn tới thăm một tòa nhà khác trong ngày để nhận được thông báo cập nhật của tòa nhà này.