Làm thế nào để tôi kết nối với máy in?

Các thành viên có chỗ ngồi riêng hoặc văn phòng riêng có thể dùng dịch vụ in.

Bạn có thể tìm thông tin kết nối máy in trong mục "Dịch vụ Tòa nhà" trong Mạng lưới Thành viên.

Từ một trình duyệt web trên máy tính:

  1. Đăng nhập vào Mạng lưới Thành viên
  2. Nhấp vào "Dịch vụ Tòa nhà" trong trình đơn phía bên trái
  3. Dưới mục Thông tin In ấn, nhấp vào "Cài đặt cho PC" hoặc "Cài đặt cho Mac" và một tệp cài đặt sẽ được tải về máy tính của bạn.
  4. Nhấp vào tệp cài đặt đã tải về để cài đặt phần mềm cần thiết, giúp bạn in tại WeWork. 
  5. Hãy xem tài liệu đính kèm bên dưới (Hướng dẫn Cài đặt Máy in) để biết các bước thực hiện và cách giải quyết sự cố cần thiết.