Làm thế nào để tôi kết nối với máy in?

Mỗi thành viên có 120 bản in đen trắng/bản sao và 20 bản in màu/bản sao. (Ngoại trừ Thành viên We)

Bạn có thể tìm thông tin kết nối máy in trong mục "Dịch vụ Tòa nhà" trong Mạng lưới Thành viên.

Từ một trình duyệt web:

  1. Đăng nhập vào Mạng lưới Thành viên
  2. Nhấp vào "Hướng dẫn Tòa nhà" trong trình đơn phía bên trái
  3. Trong mục Thông tin In ấn, hãy nhấp vào Để thiết lập dịch vụ in ấn, vui lòng làm theo các bước sau để chuyển tới phần Hướng dẫn In ấn
  4. Ở bước 2, hãy nhấp vào "Cài đặt cho PC" hoặc "Cài đặt cho Mac" để tải trình cài đặt về máy tính
  5. Nhấp vào trình cài đặt đã tải xuống, sau đó trình cài đặt này sẽ cài những phần mềm cần thiết để bạn có thể in ấn tại WeWork
  6. Giờ chúng ta đã sẵn sàng để in, tiếp tục in một tài liệu.
  7. Cửa sổ bật lên đăng nhập PaperCut sẽ hiện ra, hãy thêm thông tin đăng nhập máy in của bạn rồi nhấp vào “OK”. (Tìm thông tin đăng nhập của bạn trên trang “Hướng dẫn Tòa nhà”). Tài liệu này hiện đã được thêm vào hàng đợi.
  8. Để phát hành tài liệu từ hàng đợi đang chờ xử lý, hãy chuyển đến máy in và đăng nhập bằng cùng thông tin đăng nhập bạn dùng cho PaperCut.

Tìm giá in vượt định mức ở đây.