Làm thế nào để tôi kết nối với máy in?

Hầu hết các ưu đãi dành cho chương trình thành viên đều có thể sử dụng dịch vụ in ấn.

Bạn có thể tìm thông tin kết nối máy in trong mục "Dịch vụ Tòa nhà" trong Mạng lưới Thành viên.

Từ một trình duyệt web trên máy tính:

  1. Đăng nhập vào Mạng lưới Thành viên
  2. Nhấp vào "Hướng dẫn Tòa nhà" trong trình đơn phía bên trái
  3. Trong mục Thông tin In ấn, hãy nhấp vào Để thiết lập dịch vụ in ấn, vui lòng làm theo các bước sau để chuyển tới phần Hướng dẫn In ấn
  4. Ở bước 2, hãy nhấp vào "Cài đặt cho PC" hoặc "Cài đặt cho Mac" để tải trình cài đặt về máy tính.
  5. Nhấp vào trình cài đặt đã tải xuống, sau đó trình cài đặt này sẽ cài những phần mềm cần thiết để bạn có thể in ấn tại WeWork.