Làm thế nào để tôi trả tiền mua đồ ở Cửa hàng Tự giác?

Cửa hàng Tự giác là một cửa hàng bán đồ ăn uống có ở một số địa điểm của WeWork. Nếu bạn ở một địa điểm có Cửa hàng Tự giác, bạn có thể mua đồ bằng thẻ tín dụng hoặc quét mã trên ứng dụng di động WeWork. Để xem lựa chọn Cửa hàng Tự giác trên ứng dụng di động, hãy nhớ đồng bộ hóa hồ sơ với địa điểm hiện tại của bạn.

Nếu muốn quét ứng dụng di động iOS để thanh toán tiền:

  1. Đăng nhập vào ứng dụng WeWork và nhấn chạm vào mục “Địa điểm Của Tôi”.
  2. Chạm vào "Cửa hàng Tự giác" và nhập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
  3. Sau khi bạn đã nhập thông tin thanh toán, bạn sẽ thấy hiện lên một mã QR và bạn có thể quét mã này để thanh toán tiền mua đồ một cách nhanh chóng.

Nếu muốn quét ứng dụng di động Android để thanh toán tiền:

  1. Đăng nhập vào ứng dụng WeWork
  2. Nhấn chạm vào trình đơn hamburger ở góc trên cùng bên trái màn hình
  3. Chạm vào "Cửa hàng Tự giác" và nhập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
  4. Sau khi bạn đã nhập thông tin thanh toán, bạn sẽ thấy hiện lên một mã QR và bạn có thể quét mã này để thanh toán tiền mua đồ một cách nhanh chóng.