Làm thế nào để tôi kết nối với thiết bị hiển thị Crestron TV trong phòng họp?

Để kết nối máy tính của bạn với màn hình TV phòng họp, trước hết hãy đảm bảo là TV đã bật và chọn đúng đầu vào. Bạn sẽ thấy màn hình được bật khi bạn chọn đúng đầu vào.

Làm theo các bước được hiển thị trên màn hình TV.

Khi nhập đường dẫn trên màn hình vào trình duyệt web của bạn, hãy nhập địa chỉ dạng http:// hoặc các chữ số. Ví dụ, nếu trên màn hình TV bạn thấy http://t123 (10.31.200.100), thì bạn có thể nhập http://t123 hoặc 10.31.200.100 vào trình duyệt web của mình.

Trong các tình huống nhất định, dây cắm sẽ rất hữu ích để nối với TV. Chúng tôi khuyến khích các thành viên tự mang cáp HDMI của mình để kết nối từ laptop sang màn hình.

Xin lưu ý: hệ thống Crestron không hỗ trợ kết nối các máy tính bảng hay điện thoại thông minh.