WeWork có yêu cầu thông tin cá nhân hoặc tài chính của tôi không?

  • Để giúp các thành viên tránh trở thành nạn nhân của các trò lừa đảo giả mạo và nguy cơ rò rỉ thông tin riêng tư, WeWork cấm nhân viên hỏi các thành viên về thông tin cá nhân hoặc thông tin tài chính của họ qua điện thoại hoặc email. Lừa đảo giả mạo là một dạng tấn công kỹ thuật xã hội để lấy các thông tin nhạy cảm bằng cách giả dạng làm một tổ chức đáng tin cậy qua email hoặc điện thoại.
  • Để giúp các thành viên của mình tránh mắc bẫy các trò lừa đảo này, chúng tôi đã biên tập một danh sách các cách để nhận diện một email hay cuộc gọi điện giả mạo:
    • Một e-mail lừa đảo có thể chứa các lỗi ngữ pháp, lỗi chính tả hoặc lỗi chấm câu. Những trao đổi liên lạc với bên ngoài của WeWork phải đi qua các quy trình bảo đảm chất lượng nghiêm ngặt trước khi được chuyển tới các thành viên của chúng tôi. Vì vậy, các lỗi ngữ pháp, chính tả, chấm câu rất hiếm khi xuất hiện trong e-mail đã được WeWork phê duyệt.
    • Một e-mail hoặc cuộc gọi lừa đảo có thể chứa một yêu cầu khẩn cấp về thông tin cá nhân hoặc tài chính. WeWork sẽ KHÔNG BAO GIỜ yêu cầu thành viên của mình cung cấp Số An sinh Xã hội, mật khẩu hay số thẻ tín dụng qua e-mail hay trên điện thoại.
    • Một e-mail lừa đảo có thể yêu cầu các thành viên nhấp chuột vào một đường dẫn được gửi kèm. Để phòng ngừa, các thành viên WeWork nên đưa con trỏ chuột lên đường dẫn để xem địa chỉ thực tế của trang web trước khi nhấp chuột vào đường dẫn đó.