WeWork bảo mật dữ liệu thành viên như thế nào?

  • WeWork được cấp chứng nhận ISO 27001.
  • ISO 27001 là tiêu chuẩn hàng đầu của ngành quy định những thực hành tốt nhất cho Hệ thống Quản lý Bảo mật Thông tin (ISMS). ISMS là một chương trình bảo mật gồm nhiều bộ chính sách, quy trình và kiểm soát để quản lý, giám sát và cải thiện các biện pháp bảo mật thông tin của một tổ chức.
  • Tệp đính kèm là bản sao chứng nhận ISO 27001 của WeWork.