Chúng tôi giữ bảo mật dữ liệu thành viên như thế nào?

Việc giữ bảo mật và đảm bảo an toàn cho thông tin của thành viên là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Để bảo vệ dữ liệu thành viên ở mức độ an toàn cao nhất, WeWork được cấp chứng nhận tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 27001:2013 (ISO 27001).


ISO 27001 là tiêu chuẩn hàng đầu của ngành quy định những thực hành tốt nhất cho Hệ thống Quản lý Bảo mật Thông tin (ISMS). ISMS là một chương trình bảo mật gồm nhiều bộ chính sách, quy trình, và kiểm soát để quản lý, giám sát, và cải thiện các biện pháp bảo mật thông tin của một tổ chức.


Bạn có thể xem chứng nhận ISO 27001 của WeWork tại đây.