Tải về Ứng dụng Solstice tại đây

 


Nhấp chuột vào Hệ Điều hành của bạn dưới đây:

MacOS

mac_os-512.png

Windows 7 / 8 / 10

windows81600.png

iPhone / iPad

Download_on_the_App_Store_Badge_US-UK_135x40_2x.png

Android

en_badge_web_generic.png

 

Để biết thông tin về việc sử dụng ứng dụng dạng client, hãy xem hướng dẫn sử dụng của chúng tôi:

Solstice Pod - Hướng dẫn Sử dụng