Làm thế nào để tôi kết nối và chia sẻ không dây với thiết bị hiển thị Solstice TV trong phòng họp?

Tổng quan

Sản phẩm Solstice Pod của Mersive là một ứng dụng chia sẻ màn hình không dây cho phép chia sẻ màn hình và hợp tác mà không cần dây nối. Tối đa bốn người dùng có thể kết nối với một Solstice Pod duy nhất và chia sẻ nội dung từ máy tính Windows hay Mac, hoặc bất kỳ thiết bị di động chạy Android hay iOS nào. Chỉ cần cài đặt Solstice client một lần để chia sẻ màn hình với bất kỳ phòng họp WeWork nào có trang bị Solstice Pod.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ sử dụng thuật ngữ "thiết bị hiển thị" để chỉ Solstice Pod, và “màn hình” để chỉ nơi nội dung hiển thị được chiếu lên (TV hay máy chiếu).

Tải về và Cài đặt

Tải về và cài Solstice Pod client ở đây:

TẢI VỀ Ở ĐÂY

Sau khi đã cài xong:

 • Mở ứng dụng client
 • Nếu được yêu cầu, hãy nhập tên của bạn

Kết nối với Thiết bị Hiển thị

Trong khi ứng dụng đang mở:

 • Theo mặc định, bạn sẽ thấy danh sách tất cả các Solstice Pod trên mạng toàn cầu của WeWork

Screen_Shot_2018-02-12_at_10.23.20_AM.png

 • Bạn có thể rút gọn danh sách bằng cách nhấp vào "Tags" ở phía trên bên phải và lọc tìm quốc gia, thành phố, và/hoặc địa điểm WeWork của bạn

                      Screen_Shot_2018-02-12_at_10.23.44_AM.png

 • Hoặc bạn có thể nhấp vào ô Search (Tìm kiếm) ở phía bên trái của Tags, và tìm kiếm theo tên thiết bị hiển thị của bạn

                      Screen_Shot_2018-02-12_at_10.24.14_AM.png

 • Nhấp vào thiết bị hiển thị của bạn khi bạn tìm được nó, sau đó nhập vào “Screen Key” (Khóa Màn hình) (là mật khẩu gồm bốn ký tự ở phía dưới cùng bên trái của thiết bị hiển thị trong phòng)
 • Nhấp vào "Ok"

image10.png

 • Bạn đã kết nối được với thiết bị hiển thị
 • Một biểu tượng sẽ xuất hiện ở góc dưới bên trái của thiết bị hiển thị cho thấy từng người dùng đã kết nối thành công

Chia sẻ Nội dung tới Thiết bị Hiển thị

 • Nhấp vào “Desktop” bên dưới “Share Something” (Chia sẻ Một Nội dung) để bắt đầu chiếu desktop của bạn lên màn hình

image23.png

 • Cửa sổ client sẽ thay đổi để phản ánh nội dung hiện đang được chia sẻ

image24.png

Nếu bạn cần chia sẻ âm thanh:

 • Nhấp chuột vào công tắc cạnh “Desktop Audio”(Âm thanh Destop) và hãy nhớ bật loa của màn hình
  • Xin lưu ý là những người dùng Mac sẽ được yêu cầu cài một driver âm thanh - sau khi cài xong, bạn có thể cần phải khởi động lại Client để có thể bắt đầu truyền audio
 • Khi truyền âm thanh, bạn có thể điều khiển âm lượng từ máy tính của bạn

Để ngừng chia sẻ:

 • Từ mục “Share” (Chia sẻ), chọn "Stop Sharing Desktop" (Ngừng Chia sẻ Desktop)
 • Bạn vẫn giữ kết nối với Solstice Pod để bạn có thể nhanh chóng chia sẻ tiếp nếu cần

Để ngắt kết nối:

 • Tất cả những người dùng phải ngừng chia sẻ
 • Nhấp vào nút “Disconnect” (Ngắt kết nối) ở phía trên bên phải để ngừng phiên chia sẻ.
 • Việc này sẽ xóa hết các bài đăng, đăng xuất cho tất cả người dùng khỏi phiên chia sẻ, và thay đổi Screen Key (Mã Màn hình) cho phiên tiếp theo.

Cài đặt Tủy chỉnh

 • Chọn mục “Settings”(Cài đặt) bên dưới “Control” (Điều khiển) ở góc dưới bên trái của Solstice Client
 • Thao tác này sẽ cho phép bạn đặt một số chế độ tùy chỉnh đối với người dùng

image19.png

Từ đây, bạn có thể thay đổi những điều sau:

 • Tần suất thông báo trên màn hình từ client
 • Đổi tên màn hình của bạn (như hiển thị trên màn hình, và với những người dùng khác đang kết nối với Pod)
 • Đặt audio sang chế độ tự động chia sẻ khi bạn chiếu nội dung lên màn hình
 • đặt ứng dụng tự động kiểm tra cập nhật khi khởi động chương trình

Xin lưu ý là Solstice Directory Service Address (Địa chỉ Dịch vụ Danh bạ Solstice) đã được WeWork cài đặt thông số từ trước để đảm bảo dễ dàng tìm ra thiết bị hiển thị và bạn không được thay đổi chế độ cài đặt đó.

Mục “Meeting” (Họp) bên dưới “Control” (Điều khiển) có một số lựa chọn đã được WeWork cài đặt thông số từ trước để đảm bảo trải nghiệm nhất quán trên khắp các phòng họp. Người dùng không thể thay đổi các thông số cài đặt trước này.

Chia sẻ với Nhiều Người dùng

Nhiều người dùng hay nhiều thiết bị client có thể kết nối với Pod bất kỳ lúc nào!

Khi kết nối được thực hiện trước khi có ai chia sẻ bất kỳ nội dung nào, Screen Key (Khóa Màn hình) sẽ hiện lên ở giữa màn hình, như thường lệ.

Nếu đã có nội dung được chia sẻ, Khóa Màn hình sẽ hiện lên một lúc ở góc dưới cùng bên trái của màn hình sau khi bạn chọn thiết bị hiển thị và đã được yêu cầu nhập Khóa Màn hình.

Trong khi nhiều người dùng được kết nối: 

 • Nhấp vào mục “Layout” (Bài trí) ở phía bên trái để thay đổi cách nội dung được hiển thị trên màn hình
 • Nhấp vào và kéo một bài đăng để bố trí lại cách trình bày nội dung trên màn hình
 • Kéo một bài đăng vào ô ở bên trái sẽ làm ẩn bài đăng đó, nhưng sẽ không gỡ bài đăng khỏi phiên chia sẻ, và có thể lấy lại bài đăng đó bất kỳ lúc nào

image5.gif

 • Nhấp vào biểu tượng “menu” (trình đơn) có ba chấm ở góc dưới cùng bên trái sẽ cho bạn lựa chọn nhanh chóng chuyển tất cả nội dung vào hoặc ra khỏi màn hình, và chọn liệu bạn có muốn các nội dung được tự động bài trí theo dạng ô hay không (lựa chọn này được mặc định bật)

image2.png

 • Di chuyển chuột qua các miếng biểu tượng nhân vật dọc theo đáy sẽ cho bạn biết mỗi miếng biểu tượng đại diện cho người dùng nào, và họ đã chia sẻ bao nhiêu bài đăng cho phiên chia sẻ này
 • Nhấp vào biểu tượng nhân vật của một người dùng sẽ cho bạn lựa chọn hiển thị, ẩn, hay xóa tất cả các bài đăng của người dùng đó

image13.gif

Chia sẻ với iOS

 • Tải về và cài đặt Ứng dụng Solstice cho Apple App Store qua đường dẫn ở trên đầu trang này
 • Nhập tên của bạn
 • Nhấp vào bánh xe "Settings" (Cài đặt), và bên dưới mục "General" (Tổng quát), hãy nhớ nhập sds.wework.com vào trường "Solstice Discovery Service Address" (Địa chỉ Dịch vụ Khám phá Solstice)

                                                 sds_ios.png

 • Bạn có thể dùng tags để lọc các thiết bị hiển thị, hoặc tìm kiếm thiết bị hiển thị của bạn
 • Chọn một thiết bị hiển thị từ danh sách Discovered (Tìm ra) 
 • Sau đó nhập Khóa Màn hình

image8.png image9.png image11.png

 • Khi ấn vào “Mirror Screen” (Chiếu Màn hình) Ứng dụng Solstice sẽ yêu cầu bạn bật Airplay, và kết nối với Thiết bị Hiển thị
 • Làm theo nội dung nhắc để kết nối. Bạn có thể phải cần nhập Khóa Màn hình như Mật khẩu Airplay

image14.png image17.png image18.png

 • Bạn có thể ấn “Stop Mirroring Screen” (Ngừng Chiếu Màn hình) hay “Stop Sharing All” (Ngừng Chia sẻ Tất cả) để ngừng chia sẻ tới thiết bị hiển thị, mặc dù vẫn được kết nối (để bạn có thể chia sẻ trở lại mà không phải nhập lại khóa màn hình)
 • Để kết thúc phiên chia sẻ, hãy ấn vào “Disconnect” (Ngắt kết nối) ở góc trên cùng bên phải, và hãy nhớ tắt Airplay Screen Mirroring (Chiếu Màn hình Airplay)

image6.png

Chia sẻ với Android

 • Tải về và cài đặt Ứng dụng Solstice cho Google Play Store qua đường link ở trên đầu trang này
 • Nhập tên của bạn
 • Nhấp vào bánh xe "Settings" (Cài đặt), và bên dưới mục "General" (Tổng quát), hãy nhớ nhập sds.wework.com vào trường "Solstice Discovery Service Address" (Địa chỉ Dịch vụ Khám phá Solstice)
 • Bạn có thể dùng tags để lọc các thiết bị hiển thị, hoặc tìm kiếm thiết bị hiển thị của bạn
 • Chọn một thiết bị hiển thị từ danh sách Discovered (Tìm ra) 
 • Sau đó nhập Khóa Màn hình

image16.png sds_android.png image1.png 

 • Khi ấn vào Mirror Screen (Chiếu Màn hình), Android có thể cảnh báo bạn rằng mọi thứ trên màn hình điện thoại của bạn sẽ được chiếu lên.

image12.png image22.png

 • Trong khi chiếu màn hình của bạn, nút trong cửa sổ chính của ứng dụng sẽ thay đổi và hiện chữ “Stop Mirroring Screen” (Ngừng Chiếu Màn hình) và màn hình điện thoại của bạn sẽ hiện lên trên trình đơn “Control”(Điều khiển) của ứng dụng (và trình đơn “Control” (Điều khiển) của bất kỳ ai khác đã kết nối với phiên chia sẻ)

image7.png image20.png

 • Bạn có thể ấn “Stop Mirroring Screen” (Ngừng Chiếu Màn hình) hay “Stop Sharing All” (Ngừng Chia sẻ Tất cả) để ngừng chia sẻ tới thiết bị hiển thị, mặc dù vẫn được kết nối (để bạn có thể chia sẻ trở lại mà không phải nhập lại khóa màn hình)
 • Để kết thúc phiên chia sẻ, hãy ấn “Disconnect” (Ngắt Kết nối) ở góc trên cùng bên phải.

image15.png