Tôi có thể đặt thêm dịch vụ giao nhận thư tín và bưu kiện không?

Dịch vụ giao nhận thư tín và bưu kiện đi kèm theo gói Chỗ ngồi Riêng và Văn phòng Riêng. Còn gói Chỗ ngồi linh hoạt và We Membership cung cấp dịch vụ này theo yêu cầu tại hầu hết các tòa nhà. Hãy liên hệ với nhóm Cộng đồng tại địa điểm bạn mong muốn để tìm hiểu thêm.