WeWork có ưu đãi gì cho người giới thiệu khách hàng không?

Có chứ!  Chương trình giới thiệu của chúng tôi dành tặng thành viên WeWork 10% phí thành viên hàng tháng của thành viên mới đăng ký, trong tối đa 1 năm. Quy định này chỉ áp dụng với các chương trình thành viên Chỗ ngồi Riêng và Văn phòng Riêng. Không hạn chế số lần hưởng ưu đãi từ việc giới thiệu của thành viên.