Các tòa nhà có giờ làm việc ra sao? Các bạn mở cửa lúc mấy giờ?

Tại mỗi địa điểm, nhân viên WeWork thường có mặt từ 9 AM – 6 PM, Thứ Hai - Thứ Sáu theo giờ địa phương. Các thành viên có Chỗ ngồi linh hoạt, Chỗ ngồi Riêng hoặc Văn phòng Riêng sẽ được cấp thẻ ra vào tòa nhà 24/7.