Tư cách thành viên có thật sự áp dụng theo từng tháng không?

Tất nhiên! Với cam kết linh hoạt từng tháng, bạn không chỉ có văn phòng ổn định mà còn thỏa sức phát triển doanh nghiệp. WeWork cũng có các cam kết dài hạn hơn; hãy gọi cho chúng tôi theo số +1-888-977-4184 để biết thêm thông tin.