Một thành viên khác đã đăng hoặc bình luận một nội dung đáng lo ngại. Làm thế nào để tôi báo cáo vấn đề này?

Vui lòng xem Nội quy Cộng đồng của chúng tôi - các hướng dẫn này nhằm đảm bảo các Thành viên WeWork cảm thấy được an toàn và được hỗ trợ tận tình. Nếu bạn thấy có người vi phạm Nội quy Cộng đồng của chúng ta bằng việc đăng một nội dung phi pháp, mang tính lạm dụng, spam, hay nói chung là đáng lo ngại, bạn có thể báo cáo vấn đề đó bằng việc nhấp vào “báo cáo nội dung đăng tải” bên dưới menu ˅ ở bất kỳ nội dung đăng tải, tin nhắn, hồ sơ người dùng, hay hồ sơ công ty nào. Chúng tôi có một đội chuyên xem xét các nội dung bị đánh dấu, và sẽ luôn đảm bảo giữ kín báo cáo của bạn với những thành viên khác.