Làm thế nào để tôi biết liệu công ty đã nhận được tiền thanh toán hay chưa?

Bạn sẽ nhận được một email ngay khi khoản thanh toán được chuyển tới tài khoản của chúng tôi. Bạn cũng có thể kiểm tra xác nhận tài khoản của bạn đã được cập nhật trong phần Quản lý Tài khoản bên dưới mục "Tổng hợp".