Các phương thức thanh toán nào được chấp nhận? Làm thế nào để tôi có thể thay đổi hoặc cập nhật thông tin về phương thức thanh toán?

Các tùy chọn thanh toán tùy theo khu vực của bạn và sẽ xuất hiện trên hợp đồng chương trình thành viên trong quá trình ký hoặc trong mục Quản lý Tài khoản. Bạn sẽ cần cung cấp thông tin thanh toán cho từng khu vực WeWork bạn có chỗ ngồi. Bạn có thể thay đổi phương thức thanh toán hoặc cập nhật thông tin thanh toán vào bất kỳ lúc nào qua phần Quản lý Tài khoản phía dưới mục "Phương thức Thanh toán".

Lưu ý rằng chỉ các thành viên chính mới có quyền truy cập vào phần Quản lý Tài khoản và quản lý phương thức thanh toán.