ฉันจะยกเลิกงานพิมพ์ที่กำลังดำเนินการอยู่ได้อย่างไร

หากงานพิมพ์ได้รับการพิมพ์ออกจากเครื่องพิมพ์แล้ว โปรดติดต่อสมาชิกทีมกลุ่มสมาชิกด้วยตัวเองโดยเร็วที่สุดหากคุณต้องการยกเลิกงานพิมพ์