ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับเครดิตการจอง การพิมพ์ และอื่นๆ มีอะไรบ้าง

ออสเตรเลีย

- ห้องประชุม (ต่อเครดิต): 30.00 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
- การพิมพ์ขาวดำ (ต่อแผ่น): 0.15 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
- การพิมพ์สี (ต่อแผ่น): 0.60 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
- ค่าธรรมเนียมสมาชิกเพิ่มเติม (สำนักงานส่วนตัวเท่านั้น ต่อสมาชิก ต่อเดือน)*: 130.00 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
- ค่าธรรมเนียมคีย์การ์ดสำรอง: 30.00 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
- ค่าธรรมเนียมกุญแจสำรอง: 35.00 ดอลลาร์ออสเตรเลีย

ARGENTINA (in USD)

- ห้องประชุม (ต่อเครดิต/เครดิตลงโทษปรับ): $25 ดอลลาร์สหรัฐ
- การพิมพ์ขาวดำ (ต่อแผ่น): $0.08 ดอลลาร์สหรัฐ
- การพิมพ์สี (ต่อแผ่น): $0.4 ดอลลาร์สหรัฐ
- ค่าธรรมเนียมสมาชิกเพิ่มเติม (สำนักงานส่วนตัวเท่านั้น ต่อสมาชิก ต่อเดือน)*: $100 ดอลลาร์สหรัฐ
- ค่าธรรมเนียมคีย์การ์ดสำรอง: $25 ดอลลาร์สหรัฐ
- ค่าธรรมเนียมกุญแจสำรอง: $15 ดอลลาร์สหรัฐ

(in ARS)
- Conference Room 800 ARS
- Black & White Printing 8 ARS
- Color Printing 22 ARS
- Extra member Fee 5,000 ARS
- Keycard Replacement Fee 1,200 ARS
- Key Replacement Fee 500 ARS

บราซิล

- ห้องประชุม (ต่อเครดิต): R$60.00 BRL
- พิมพ์ขาวดำ (ต่อแผ่น): R$0.50 BRL
- พิมพ์สี (ต่อแผ่น): R$2.00 BRL
- ค่าธรรมเนียมสมาชิกเพิ่มเติม (สำนักงานส่วนตัวเท่านั้น ต่อสมาชิก ต่อเดือน)*: R$1,200.00 BRL
- ค่าธรรมเนียมคีย์การ์ดสำรอง: R$200.00 BRL
- ค่าธรรมเนียมกุญแจสำรอง: R$50.00 BRL

แคนาดา

- ห้องประชุม (ต่อเครดิต): $25.00 ดอลลาร์แคนาดา
- การพิมพ์ขาวดำ (ต่อแผ่น): $0.08 ดอลลาร์แคนาดา
- การพิมพ์สี (ต่อแผ่น): $0.40 ดอลลาร์แคนาดา
- ค่าธรรมเนียมสมาชิก (สำนักงานส่วนตัวเท่านั้น ต่อสมาชิก ต่อเดือน)*: $130.00 ดอลลาร์แคนาดา
- ค่าธรรมเนียมคีย์การ์ดสำรอง: $25.00 ดอลลาร์แคนาดา
- ค่าธรรมเนียมกุญแจสำรอง: $10.00 ดอลลาร์แคนาดา

ชิลี

- Conference Room (per credit): CL$9000
- Black & White printing (per sheet printed): CL$40
- Color printing (per sheet printed): CL$175
- Extra Member Fee (Private Offices only; per member per month)*: CL$80000
- Keycard Replacement Fee: CL$17000
- Key Replacement Fee: CL$5000

จีน

- ห้องประชุม (ต่อเครดิต): ¥160.00 หยวนจีน
- การพิมพ์ขาวดำ (ต่อแผ่น): ¥0.50 หยวนจีน
- การพิมพ์สี (ต่อแผ่น): ¥3.00 หยวนจีน
- ค่าธรรมเนียมสมาชิก (สำนักงานส่วนตัวเท่านั้น ต่อสมาชิก ต่อเดือน)*: ¥650.00 หยวนจีน
- ค่าธรรมเนียมคีย์การ์ดสำรอง: ¥150.00 หยวนจีน
- ค่าธรรมเนียมกุญแจสำรอง: ¥150.00 หยวนจีน

โคลอมเบีย

- Conference Room (per credit): $35,000.00 COP
- Black & White printing (per sheet printed): $300.00 COP
- Color printing (per sheet printed): $1000.00 COP
- Extra Member Fee (Private Offices only; per member per month)*: $350,000.00 COP
- Keycard Replacement Fee: $70,000.00 COP
- Key Replacement Fee: $15,000.00 COP

สาธารณรัฐเชก

- ห้องประชุม (ต่อเครดิต): 241Kč โครูนาเช็ก
- การพิมพ์ขาวดำ (ต่อแผ่น): 1.20Kč โครูนาเช็ก
- การพิมพ์สี (ต่อแผ่น): 2.41Kč โครูนาเช็ก
- ค่าธรรมเนียมสมาชิก (สำนักงานส่วนตัวเท่านั้น ต่อสมาชิก ต่อเดือน)*: 1,205Kč โครูนาเช็ก
- ค่าธรรมเนียมคีย์การ์ดสำรอง: 422Kč โครูนาเช็ก
- ค่าธรรมเนียมกุญแจสำรอง: 602Kč โครูนาเช็ก

ฝรั่งเศส

- ห้องประชุม (ต่อเครดิต): €20.00 ยูโร
- การพิมพ์สีขาวดำ (ต่อแผ่น): €0.06 ยูโร
- การพิมพ์สี (ต่อแผ่น): €0.32 ยูโร
- ค่าธรรมเนียมสมาชิก (สำนักงานส่วนตัวเท่านั้น ต่อสมาชิก ต่อเดือน)*: €100.00 ยูโร
- ค่าธรรมเนียมคีย์การ์ดสำรอง: €25.00 ยูโร
- ค่าธรรมเนียมกุญแจสำรอง: €50.00 ยูโร

เยอรมนี

- ห้องประชุม (ต่อเครดิต): €20.00 ยูโร
- การพิมพ์สีขาวดำ (ต่อแผ่น): €0.06 ยูโร
- การพิมพ์สี (ต่อแผ่น): €0.32 ยูโร
- ค่าธรรมเนียมสมาชิก (สำนักงานส่วนตัวเท่านั้น ต่อสมาชิก ต่อเดือน)*: €100.00 ยูโร
- ค่าธรรมเนียมคีย์การ์ดสำรอง: €25.00 ยูโร
- ค่าธรรมเนียมกุญแจสำรอง: €50.00 ยูโร

ฮ่องกง

- ห้องประชุม (ต่อเครดิต): $200.00 ดอลลาร์ฮ่องกง
- การพิมพ์ขาวดำ (ต่อแผ่น): $0.50 ดอลลาร์ฮ่องกง
- การพิมพ์สี (ต่อแผ่น): $2.00 ดอลลาร์ฮ่องกง
- ค่าธรรมเนียมสมาชิก (สำนักงานส่วนตัวเท่านั้น ต่อสมาชิก ต่อเดือน)*: $1,200.00 ดอลลาร์ฮ่องกง
- ค่าธรรมเนียมคีย์การ์ดสำรอง: $200.00 ดอลลาร์ฮ่องกง
- ค่าธรรมเนียมกุญแจสำรอง: $200.00 ดอลลาร์ฮ่องกง

อินเดีย

- ห้องประชุม (ต่อเครดิต): ₹1,000.00 รูปีอินเดีย
- การพิมพ์ขาวดำ (ต่อแผ่น): ₹4.00 รูปีอินเดีย
- การพิมพ์สี (ต่อแผ่น): ₹20.00 รูปีอินเดีย
- ค่าธรรมเนียมสมาชิก (สำนักงานส่วนตัวเท่านั้น ต่อสมาชิก ต่อเดือน)*: ₹6,000.00 รูปีอินเดีย
- ค่าธรรมเนียมคีย์การ์ดสำรอง: ₹2,000.00 รูปีอินเดีย
- ค่าธรรมเนียมกุญแจสำรอง: ₹1,000.00 รูปีอินเดีย

อินโดนีเซีย

- Conference Room (per credit): 175,000 IDR
- Black & White printing (per sheet printed): 550 IDR
- Color printing (per sheet printed): 2,800 IDR
- Extra Member Fee (Private Offices only; per member per month)*: 700,000 IDR
- Keycard Replacement Fee: 388,000 IDR
- Key Replacement Fee: 220,000 IDR

ไอร์แลนด์

- ห้องประชุม (ต่อเครดิต): €20.00 ยูโร
- การพิมพ์สีขาวดำ (ต่อแผ่น): €0.06 ยูโร
- การพิมพ์สี (ต่อแผ่น): €0.32 ยูโร
- ค่าธรรมเนียมสมาชิก (สำนักงานส่วนตัวเท่านั้น ต่อสมาชิก ต่อเดือน)*: €100.00 ยูโร
- ค่าธรรมเนียมคีย์การ์ดสำรอง: €25.00 ยูโร
- ค่าธรรมเนียมกุญแจสำรอง: €50.00 ยูโร

อิสราเอล

- ห้องประชุม (ต่อเครดิต): ₪85.00 นิวเชเกลอิสราเอล
- การพิมพ์ขาวดำ (ต่อแผ่น): ₪0.30 นิวเชเกลอิสราเอล
- การพิมพ์สี (ต่อแผ่น): ₪1.40 นิวเชเกลอิสราเอล
- ค่าธรรมเนียมสมาชิก (สำนักงานส่วนตัวเท่านั้น ต่อสมาชิก ต่อเดือน)*: ₪350.00 นิวเชเกลอิสราเอล
- ค่าธรรมเนียมคีย์การ์ดสำรอง: ₪90.00 นิวเชเกลอิสราเอล
- ค่าธรรมเนียมกุญแจสำรอง: ₪35.00 นิวเชเกลอิสราเอล

อิตาลี

- ห้องประชุม (ต่อเครดิต): €20.00 ยูโร
- การพิมพ์สีขาวดำ (ต่อแผ่น): €0.06 ยูโร
- การพิมพ์สี (ต่อแผ่น): €0.32 ยูโร
- ค่าธรรมเนียมสมาชิก (สำนักงานส่วนตัวเท่านั้น ต่อสมาชิก ต่อเดือน)*: €100.00 ยูโร
- ค่าธรรมเนียมคีย์การ์ดสำรอง: €25.00 ยูโร
- ค่าธรรมเนียมกุญแจสำรอง: €50.00 ยูโร

ญี่ปุ่น

- ห้องประชุม (ต่อเครดิต): 3,000 เยน JPY
- การพิมพ์ขาวดำ (ต่อแผ่น): 10 เยน
- การพิมพ์สี (ต่อแผ่น): 50 เยน
- ค่าธรรมเนียมสมาชิก (สำนักงานส่วนตัวเท่านั้น ต่อสมาชิก ต่อเดือน)*: 25,000 เยน
- ค่าธรรมเนียมคีย์การ์ดสำรอง: 3,500 เยน
- ค่าธรรมเนียมกุญแจสำรอง: 3,500 เยน

มาเลเซีย

- Conference Room (per credit): 60 MYR
- Black & White printing (per sheet printed): 0.30 MYR
- Color printing (per sheet printed): 1 MYR
- Extra Member Fee (Private Offices only; per member per month)*: 250 MYR
- Keycard Replacement Fee: 107 MYR
- Key Replacement Fee: 60 MYR

เม็กซิโก

- Conference Room (per credit): $250.00 MXN
- Black & White printing (per sheet printed): $2.00 MXN
- Color printing (per sheet printed): $5.00 MXN
- Extra Member Fee (Private Offices only; per member per month)*: $2,500.00 MXN
- Keycard Replacement Fee: $500.00 MXN
- Key Replacement Fee: $200.00 MXN

เนเธอร์แลนด์

- ห้องประชุม (ต่อเครดิต): €20.00 ยูโร
- การพิมพ์สีขาวดำ (ต่อแผ่น): €0.06 ยูโร
- การพิมพ์สี (ต่อแผ่น): €0.32 ยูโร
- ค่าธรรมเนียมสมาชิก (สำนักงานส่วนตัวเท่านั้น ต่อสมาชิก ต่อเดือน)*: €100.00 ยูโร
- ค่าธรรมเนียมคีย์การ์ดสำรอง: €25.00 ยูโร
- ค่าธรรมเนียมกุญแจสำรอง: €50.00 ยูโร

เปรู

- ห้องประชุม (ต่อเครดิต): S/.60.00 PEN
- พิมพ์ขาวดำ (ต่อแผ่น): S/.0.30 PEN
- พิมพ์สี (ต่อแผ่น): S/.0.80 PEN
- ค่าธรรมเนียมสมาชิกเพิ่มเติม (สำนักงานส่วนตัวเท่านั้น ต่อสมาชิก ต่อเดือน)*: S/.400.00 PEN
- ค่าธรรมเนียมคีย์การ์ดสำรอง: S/.80.00 PEN
- ค่าธรรมเนียมกุญแจสำรอง: S/.15.00 PEN

ฟิลิปปินส์

- Conference Room (per credit): ₱800 PHP
- Black & White printing (per sheet printed): ₱2 PHP
- Color printing (per sheet printed): ₱10 PHP
- Extra Member Fee (Private Offices only; per member per month)*: ₱4,000 PHP
- Keycard Replacement Fee: ₱1,420 PHP
- Key Replacement Fee: ₱800 PHP

 

โปแลนด์

- ห้องประชุม (ต่อเครดิต): zł40 ซวอตีโปแลนด์
- การพิมพ์ขาวดำ (ต่อแผ่น): zł0.2 ซวอตีโปแลนด์
- การพิมพ์สี (ต่อแผ่น): zł0.4 ซวอตีโปแลนด์
- ค่าธรรมเนียมสมาชิก (สำนักงานส่วนตัวเท่านั้น ต่อสมาชิก ต่อเดือน)*: zł200 ซวอตีโปแลนด์
- ค่าธรรมเนียมคีย์การ์ดสำรอง: zł70 ซวอตีโปแลนด์
- ค่าธรรมเนียมกุญแจสำรอง: zł100 ซวอตีโปแลนด์

รัสเซีย

- ห้องประชุม (ต่อเครดิต) : 700 รูเบิลรัสเซีย
- การพิมพ์ขาวดำ (ต่อแผ่น): 5 รูเบิลรัสเซีย
- การพิมพ์สี (ต่อแผ่น): 20 รูเบิลรัสเซีย
- ค่าธรรมเนียมสมาชิกเพิ่มเติม (เฉพาะสำนักงานส่วนตัวเท่านั้น ต่อสมาชิก ต่อเดือน)*: 7,000 รูเบิลรัสเซีย
- ค่าธรรมเนียมคีย์การ์ดสำรอง: 1,200 รูเบิลรัสเซีย
- ค่าธรรมเนียมกุญแจสำรอง: 2,000 รูเบิลรัสเซีย

สิงคโปร์

- ห้องประชุม (ต่อเครดิต): 35.00 ดอลลาร์สิงคโปร์
- พิมพ์ขาวดำ (ต่อแผ่น): 0.12 ดอลลาร์สิงคโปร์
- พิมพ์สี (ต่อแผ่น): 0.55 ดอลลาร์สิงคโปร์
- ค่าธรรมเนียมสมาชิกเพิ่มเติม (ต่อคน ต่อเดือน เฉพาะสำนักงานส่วนตัวเท่านั้น)*: 140.00 ดอลลาร์สิงคโปร์
- ค่าธรรมเนียมคีย์การ์ดสำรอง: 35.00 ดอลลาร์สิงคโปร์
- ค่าธรรมเนียมกุญแจสำรอง: 20.00 ดอลลาร์สิงคโปร์

เกาหลีใต้

- ห้องประชุม (ต่อเครดิต): ₩20,000.00 วอนเกาหลีใต้
- การพิมพ์ขาวดำ (ต่อแผ่น): ₩50.00 วอนเกาหลีใต้
- การพิมพ์สี (ต่อแผ่น): ₩250.00 วอนเกาหลีใต้
- ค่าธรรมเนียมสมาชิก (สำนักงานส่วนตัวเท่านั้น ต่อสมาชิก ต่อเดือน)*: ₩100,000.00 วอนเกาหลีใต้
- ค่าธรรมเนียมคีย์การ์ดสำรอง: ₩25,000.00 วอนเกาหลีใต้
- ค่าธรรมเนียมกุญแจสำรอง: ₩25,000.00 วอนเกาหลีใต้

สเปน

- ห้องประชุม (ต่อเครดิต): €20.00 ยูโร
- การพิมพ์สีขาวดำ (ต่อแผ่น): €0.06 ยูโร
- การพิมพ์สี (ต่อแผ่น): €0.32 ยูโร
- ค่าธรรมเนียมสมาชิก (สำนักงานส่วนตัวเท่านั้น ต่อสมาชิก ต่อเดือน)*: €100.00 ยูโร
- ค่าธรรมเนียมคีย์การ์ดสำรอง: €25.00 ยูโร
- ค่าธรรมเนียมกุญแจสำรอง: €50.00 ยูโร

สวีเดน

- ห้องประชุม (ต่อเครดิต): kr231 โครนาสวีเดน
- การพิมพ์ขาวดำ (ต่อแผ่น): kr0.7 โครนาสวีเดน 
- การพิมพ์สี (ต่อแผ่น):kr3.7 โครนาสวีเด
- ค่าธรรมเนียมสมาชิก (สำนักงานส่วนตัวเท่านั้น ต่อสมาชิก ต่อเดือน)*: kr1155 โครนาสวีเดน
- ค่าธรรมเนียมคีย์การ์ดสำรอง: kr289 โครนาสวีเดน
- ค่าธรรมเนียมกุญแจสำรอง: kr577 โครนาสวีเดน

ประเทศไทย

- Conference Room (per credit): ฿ 500.00 THB
- Black & White printing (per sheet printed): ฿ 2.00 THB
- Color printing (per sheet printed): ฿ 8.00 THB
- Extra Member Fee (Private Offices only; per member per month)*: ฿ 2,000.00 THB 
- Keycard Replacement Fee: ฿ 860.00 THB
- Key Replacement Fee: ฿ 490.00 THB

สหราชอาณาจักร

- ห้องประชุม (ต่อเครดิต): £20.00 ปอนด์สเตอร์ลิง
- การพิมพ์ขาวดำ (ต่อแผ่น): £0.05 ปอนด์สเตอร์ลิง
- การพิมพ์สี (ต่อแผ่น): £0.24 ปอนด์สเตอร์ลิง
- ค่าธรรมเนียมสมาชิก (สำนักงานส่วนตัวเท่านั้น ต่อสมาชิก ต่อเดือน)*: £100.00 ปอนด์สเตอร์ลิง
- ค่าธรรมเนียมคีย์การ์ดสำรอง: £25.00 ปอนด์สเตอร์ลิง
- ค่าธรรมเนียมกุญแจสำรอง: £50.00 ปอนด์สเตอร์ลิง

สหรัฐอเมริกา

- ห้องประชุม (ต่อ credit): $25.00 ดอลลาร์สหรัฐ
- การพิมพ์ขาวดำ (ต่อแผ่น): $0.08 ดอลลาร์สหรัฐ
- การพิมพ์สี (ต่อแผ่น): $0.40 ดอลลาร์สหรัฐ
- ค่าธรรมเนียมสมาชิกเพิ่มเติม (เฉพาะสำนักงานส่วนตัวเท่านั้น ต่อสมาชิก ต่อเดือน)*: $100.00 ดอลลาร์สหรัฐ
- ค่าธรรมเนียมคีย์การ์ดสำรอง: $25.00 ดอลลาร์สหรัฐ
- ค่าธรรมเนียมกุญแจสำรอง: $10.00 ดอลลาร์สหรัฐ 

เวียดนาม

- Conference Room (per credits): 450.000 VND
- Conference Room (per credit): 450.000 VND
- Color Printing: 20.000 VND/page
- BW Printing: 5.000 VND/page
- Extra Member Fee (Private Offices only; per member per month)*: 1.600.000 VND
- Keycard Replacement Fee: 600.000 VND
- Key Replacement Fee: 345.000 VND


*ค่าธรรมเนียมสมาชิกเพิ่มเติม: พื้นที่สำนักงานของคุณมีความจุจำกัด หากจำนวนสมาชิกหรือบุคคลที่ใช้งานพื้นที่ของคุณเป็นประจำ เกินกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการเป็นสมาชิกของคุณ คุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ด้านบน ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย จำนวนสมาชิกภายในพื้นที่สำนักงานของคุณจะต้องไม่เกิน 1.5 เท่าของจำนวนโต๊ะ ไม่ว่าจะจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเท่าใดก็ตาม เราขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดจำนวนของสมาชิกไม่ว่าจะในกรณีใด

**Some fees may be subject to local VAT

***Parking prices are subject to vary, depending on region. Please check in with your local Community team.

Last updated 12/2/2019