ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับเครดิตการจอง การพิมพ์ และอื่นๆ มีอะไรบ้าง

ออสเตรเลีย

- ห้องประชุม (ต่อเครดิต): 30.00 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
- การพิมพ์ขาวดำ (ต่อแผ่น): 0.15 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
- การพิมพ์สี (ต่อแผ่น): 0.60 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
- ค่าธรรมเนียมสมาชิกเพิ่มเติม (สำนักงานส่วนตัวเท่านั้น ต่อสมาชิก ต่อเดือน)*: 130.00 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
- ค่าธรรมเนียมคีย์การ์ดสำรอง: 30.00 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
- ค่าธรรมเนียมกุญแจสำรอง: 35.00 ดอลลาร์ออสเตรเลีย

อาร์เจนตินา

 

- ห้องประชุม (ต่อเครดิต/เครดิตลงโทษปรับ): $25 ดอลลาร์สหรัฐ
- การพิมพ์ขาวดำ (ต่อแผ่น): $0.08 ดอลลาร์สหรัฐ
- การพิมพ์สี (ต่อแผ่น): $0.4 ดอลลาร์สหรัฐ
- ค่าธรรมเนียมสมาชิกเพิ่มเติม (สำนักงานส่วนตัวเท่านั้น ต่อสมาชิก ต่อเดือน)*: $100 ดอลลาร์สหรัฐ
- ค่าธรรมเนียมคีย์การ์ดสำรอง: $25 ดอลลาร์สหรัฐ
- ค่าธรรมเนียมกุญแจสำรอง: $15 ดอลลาร์สหรัฐ

บราซิล

- ห้องประชุม (ต่อเครดิต): R$60.00 BRL
- พิมพ์ขาวดำ (ต่อแผ่น): R$0.50 BRL
- พิมพ์สี (ต่อแผ่น): R$2.00 BRL
- ค่าธรรมเนียมสมาชิกเพิ่มเติม (สำนักงานส่วนตัวเท่านั้น ต่อสมาชิก ต่อเดือน)*: R$1,200.00 BRL
- ค่าธรรมเนียมคีย์การ์ดสำรอง: R$200.00 BRL
- ค่าธรรมเนียมกุญแจสำรอง: R$50.00 BRL

แคนาดา

- ห้องประชุม (ต่อเครดิต): $25.00 ดอลลาร์แคนาดา
- การพิมพ์ขาวดำ (ต่อแผ่น): $0.08 ดอลลาร์แคนาดา
- การพิมพ์สี (ต่อแผ่น): $0.40 ดอลลาร์แคนาดา
- ค่าธรรมเนียมสมาชิก (สำนักงานส่วนตัวเท่านั้น ต่อสมาชิก ต่อเดือน)*: $130.00 ดอลลาร์แคนาดา
- ค่าธรรมเนียมคีย์การ์ดสำรอง: $25.00 ดอลลาร์แคนาดา
- ค่าธรรมเนียมกุญแจสำรอง: $10.00 ดอลลาร์แคนาดา

ชิลี

- ห้องประชุม (ต่อเครดิต): CL$6000 เปโซชิลี
- การพิมพ์ขาวดำ (ต่อแผ่น): CL$32 เปโซชิลี
- การพิมพ์สี (ต่อแผ่น): CL$130 เปโซชิลี
- ค่าธรรมเนียมสมาชิก (สำนักงานส่วนตัวเท่านั้น ต่อสมาชิก ต่อเดือน)*: CL$43000 เปโซชิล
- ค่าธรรมเนียมคีย์การ์ดสำรอง: CL$13000 เปโซชิลี
- ค่าธรรมเนียมกุญแจสำรอง: CL$11000 เปโซชิลี

จีน

- ห้องประชุม (ต่อเครดิต): ¥160.00 หยวนจีน
- การพิมพ์ขาวดำ (ต่อแผ่น): ¥0.50 หยวนจีน
- การพิมพ์สี (ต่อแผ่น): ¥3.00 หยวนจีน
- ค่าธรรมเนียมสมาชิก (สำนักงานส่วนตัวเท่านั้น ต่อสมาชิก ต่อเดือน)*: ¥650.00 หยวนจีน
- ค่าธรรมเนียมคีย์การ์ดสำรอง: ¥150.00 หยวนจีน
- ค่าธรรมเนียมกุญแจสำรอง: ¥150.00 หยวนจีน

โคลอมเบีย

- ห้องประชุม (ต่อเครดิต): $25,000.00 เปโซโคลอมเบีย
- การพิมพ์ขาวดำ (ต่อแผ่น): $150.00 เปโซโคลอมเบีย
- การพิมพ์สี (ต่อแผ่น): $800.00 เปโซโคลอมเบีย
- ค่าธรรมเนียมสมาชิก (สำนักงานส่วนตัวเท่านั้น ต่อสมาชิก ต่อเดือน)*: $200,000.00 เปโซโคลอมเบีย
- ค่าธรรมเนียมคีย์การ์ดสำรอง: $60,000.00 เปโซโคลอมเบีย
- ค่าธรรมเนียมกุญแจสำรอง: $60,000.00 เปโซโคลอมเบีย

สาธารณรัฐเชก

- ห้องประชุม (ต่อเครดิต): 241Kč โครูนาเช็ก
- การพิมพ์ขาวดำ (ต่อแผ่น): 1.20Kč โครูนาเช็ก
- การพิมพ์สี (ต่อแผ่น): 2.41Kč โครูนาเช็ก
- ค่าธรรมเนียมสมาชิก (สำนักงานส่วนตัวเท่านั้น ต่อสมาชิก ต่อเดือน)*: 1,205Kč โครูนาเช็ก
- ค่าธรรมเนียมคีย์การ์ดสำรอง: 422Kč โครูนาเช็ก
- ค่าธรรมเนียมกุญแจสำรอง: 602Kč โครูนาเช็ก

ฝรั่งเศส

- ห้องประชุม (ต่อเครดิต): €20.00 ยูโร
- การพิมพ์สีขาวดำ (ต่อแผ่น): €0.06 ยูโร
- การพิมพ์สี (ต่อแผ่น): €0.32 ยูโร
- ค่าธรรมเนียมสมาชิก (สำนักงานส่วนตัวเท่านั้น ต่อสมาชิก ต่อเดือน)*: €100.00 ยูโร
- ค่าธรรมเนียมคีย์การ์ดสำรอง: €25.00 ยูโร
- ค่าธรรมเนียมกุญแจสำรอง: €50.00 ยูโร

เยอรมนี

- ห้องประชุม (ต่อเครดิต): €20.00 ยูโร
- การพิมพ์สีขาวดำ (ต่อแผ่น): €0.06 ยูโร
- การพิมพ์สี (ต่อแผ่น): €0.32 ยูโร
- ค่าธรรมเนียมสมาชิก (สำนักงานส่วนตัวเท่านั้น ต่อสมาชิก ต่อเดือน)*: €100.00 ยูโร
- ค่าธรรมเนียมคีย์การ์ดสำรอง: €25.00 ยูโร
- ค่าธรรมเนียมกุญแจสำรอง: €50.00 ยูโร

ฮ่องกง

- ห้องประชุม (ต่อเครดิต): $200.00 ดอลลาร์ฮ่องกง
- การพิมพ์ขาวดำ (ต่อแผ่น): $0.50 ดอลลาร์ฮ่องกง
- การพิมพ์สี (ต่อแผ่น): $2.00 ดอลลาร์ฮ่องกง
- ค่าธรรมเนียมสมาชิก (สำนักงานส่วนตัวเท่านั้น ต่อสมาชิก ต่อเดือน)*: $1,200.00 ดอลลาร์ฮ่องกง
- ค่าธรรมเนียมคีย์การ์ดสำรอง: $200.00 ดอลลาร์ฮ่องกง
- ค่าธรรมเนียมกุญแจสำรอง: $200.00 ดอลลาร์ฮ่องกง

อินเดีย

- ห้องประชุม (ต่อเครดิต): ₹1,000.00 รูปีอินเดีย
- การพิมพ์ขาวดำ (ต่อแผ่น): ₹4.00 รูปีอินเดีย
- การพิมพ์สี (ต่อแผ่น): ₹20.00 รูปีอินเดีย
- ค่าธรรมเนียมสมาชิก (สำนักงานส่วนตัวเท่านั้น ต่อสมาชิก ต่อเดือน)*: ₹6,000.00 รูปีอินเดีย
- ค่าธรรมเนียมคีย์การ์ดสำรอง: ₹2,000.00 รูปีอินเดีย
- ค่าธรรมเนียมกุญแจสำรอง: ₹1,000.00 รูปีอินเดีย

อินโดนีเซีย

- ห้องประชุม (ต่อเครดิต): 175,000 รูเปียห์อินโดนีเซีย
- การพิมพ์ขาวดำ (ต่อแผ่น): 550 รูเปียห์อินโดนีเซีย
- การพิมพ์สี (ต่อแผ่น): 2,800 รูเปียห์อินโดนีเซีย
- ค่าธรรมเนียมสมาชิกเพิ่มเติม (สำนักงานส่วนตัวเท่านั้น ต่อสมาชิก ต่อเดือน)*: 700,000 รูเปียห์อินโดนีเซีย
- ค่าธรรมเนียมคีย์การ์ดสำรอง: 300,000 รูเปียห์อินโดนีเซีย
- ค่าธรรมเนียมกุญแจสำรอง: 150,000 รูเปียห์อินโดนีเซีย
- ภาษี 10%

ไอร์แลนด์

- ห้องประชุม (ต่อเครดิต): €20.00 ยูโร
- การพิมพ์สีขาวดำ (ต่อแผ่น): €0.06 ยูโร
- การพิมพ์สี (ต่อแผ่น): €0.32 ยูโร
- ค่าธรรมเนียมสมาชิก (สำนักงานส่วนตัวเท่านั้น ต่อสมาชิก ต่อเดือน)*: €100.00 ยูโร
- ค่าธรรมเนียมคีย์การ์ดสำรอง: €25.00 ยูโร
- ค่าธรรมเนียมกุญแจสำรอง: €50.00 ยูโร

อิสราเอล

- ห้องประชุม (ต่อเครดิต): ₪85.00 นิวเชเกลอิสราเอล
- การพิมพ์ขาวดำ (ต่อแผ่น): ₪0.30 นิวเชเกลอิสราเอล
- การพิมพ์สี (ต่อแผ่น): ₪1.40 นิวเชเกลอิสราเอล
- ค่าธรรมเนียมสมาชิก (สำนักงานส่วนตัวเท่านั้น ต่อสมาชิก ต่อเดือน)*: ₪350.00 นิวเชเกลอิสราเอล
- ค่าธรรมเนียมคีย์การ์ดสำรอง: ₪90.00 นิวเชเกลอิสราเอล
- ค่าธรรมเนียมกุญแจสำรอง: ₪35.00 นิวเชเกลอิสราเอล

อิตาลี

- ห้องประชุม (ต่อเครดิต): €20.00 ยูโร
- การพิมพ์สีขาวดำ (ต่อแผ่น): €0.06 ยูโร
- การพิมพ์สี (ต่อแผ่น): €0.32 ยูโร
- ค่าธรรมเนียมสมาชิก (สำนักงานส่วนตัวเท่านั้น ต่อสมาชิก ต่อเดือน)*: €100.00 ยูโร
- ค่าธรรมเนียมคีย์การ์ดสำรอง: €25.00 ยูโร
- ค่าธรรมเนียมกุญแจสำรอง: €50.00 ยูโร

ญี่ปุ่น

- ห้องประชุม (ต่อเครดิต): 3,000 เยน JPY
- การพิมพ์ขาวดำ (ต่อแผ่น): 10 เยน
- การพิมพ์สี (ต่อแผ่น): 50 เยน
- ค่าธรรมเนียมสมาชิก (สำนักงานส่วนตัวเท่านั้น ต่อสมาชิก ต่อเดือน)*: 25,000 เยน
- ค่าธรรมเนียมคีย์การ์ดสำรอง: 3,500 เยน
- ค่าธรรมเนียมกุญแจสำรอง: 3,500 เยน

มาเลเซีย

- ห้องประชุม (ต่อเครดิต): 60 ริงกิตมาเลเซีย
- การพิมพ์ขาวดำ (ต่อแผ่น): 0.30 ริงกิตมาเลเซีย
- การพิมพ์สี (ต่อแผ่น): 1 ริงกิตมาเลเซีย
- ค่าธรรมเนียมสมาชิกเพิ่มเติม (สำนักงานส่วนตัวเท่านั้น ต่อสมาชิก ต่อเดือน)*: 250 ริงกิตมาเลเซีย
- ค่าธรรมเนียมคีย์การ์ดสำรอง: 250 ริงกิตมาเลเซีย
- ค่าธรรมเนียมกุญแจสำรอง: 100 ริงกิตมาเลเซีย

เม็กซิโก

- ห้องประชุม (ต่อเครดิต): $200.00 เปโซเม็กซิกัน
- การพิมพ์ขาวดำ (ต่อแผ่น): $1.00 เปโซเม็กซิกัน
- การพิมพ์สี (ต่อแผ่น): $7.00 เปโซเม็กซิกัน
- ค่าธรรมเนียมสมาชิก (สำนักงานส่วนตัวเท่านั้น ต่อสมาชิก ต่อเดือน)*: $1,350.00 เปโซเม็กซิกัน
- ค่าธรรมเนียมคีย์การ์ดสำรอง: $400.00 เปโซเม็กซิกัน
- ค่าธรรมเนียมกุญแจสำรอง: $350.00 เปโซเม็กซิกัน

เนเธอร์แลนด์

- ห้องประชุม (ต่อเครดิต): €20.00 ยูโร
- การพิมพ์สีขาวดำ (ต่อแผ่น): €0.06 ยูโร
- การพิมพ์สี (ต่อแผ่น): €0.32 ยูโร
- ค่าธรรมเนียมสมาชิก (สำนักงานส่วนตัวเท่านั้น ต่อสมาชิก ต่อเดือน)*: €100.00 ยูโร
- ค่าธรรมเนียมคีย์การ์ดสำรอง: €25.00 ยูโร
- ค่าธรรมเนียมกุญแจสำรอง: €50.00 ยูโร

เปรู

- ห้องประชุม (ต่อเครดิต): S/.60.00 PEN
- พิมพ์ขาวดำ (ต่อแผ่น): S/.0.30 PEN
- พิมพ์สี (ต่อแผ่น): S/.0.80 PEN
- ค่าธรรมเนียมสมาชิกเพิ่มเติม (สำนักงานส่วนตัวเท่านั้น ต่อสมาชิก ต่อเดือน)*: S/.400.00 PEN
- ค่าธรรมเนียมคีย์การ์ดสำรอง: S/.80.00 PEN
- ค่าธรรมเนียมกุญแจสำรอง: S/.15.00 PEN

ฟิลิปปินส์

- ห้องประชุม (ต่อเครดิต): 800 เปโซฟิลิปปินส์
- การพิมพ์ขาวดำ (ต่อแผ่น): 2 เปโซฟิลิปปินส์
- การพิมพ์สี (ต่อแผ่น): 10 เปโซฟิลิปปินส์
- ค่าธรรมเนียมสมาชิกเพิ่มเติม (สำนักงานส่วนตัวเท่านั้น ต่อสมาชิก ต่อเดือน)*: 4,000 เปโซฟิลิปปินส์
- ค่าธรรมเนียมคีย์การ์ดสำรอง: 1,200 เปโซฟิลิปปินส์
- ค่าธรรมเนียมกุญแจสำรอง: 800 เปโซฟิลิปปินส์

โปแลนด์

- ห้องประชุม (ต่อเครดิต): zł40 ซวอตีโปแลนด์
- การพิมพ์ขาวดำ (ต่อแผ่น): zł0.2 ซวอตีโปแลนด์
- การพิมพ์สี (ต่อแผ่น): zł0.4 ซวอตีโปแลนด์
- ค่าธรรมเนียมสมาชิก (สำนักงานส่วนตัวเท่านั้น ต่อสมาชิก ต่อเดือน)*: zł200 ซวอตีโปแลนด์
- ค่าธรรมเนียมคีย์การ์ดสำรอง: zł70 ซวอตีโปแลนด์
- ค่าธรรมเนียมกุญแจสำรอง: zł100 ซวอตีโปแลนด์

รัสเซีย

- ห้องประชุม (ต่อเครดิต) : 700 รูเบิลรัสเซีย
- การพิมพ์ขาวดำ (ต่อแผ่น): 5 รูเบิลรัสเซีย
- การพิมพ์สี (ต่อแผ่น): 20 รูเบิลรัสเซีย
- ค่าธรรมเนียมสมาชิกเพิ่มเติม (เฉพาะสำนักงานส่วนตัวเท่านั้น ต่อสมาชิก ต่อเดือน)*: 7,000 รูเบิลรัสเซีย
- ค่าธรรมเนียมคีย์การ์ดสำรอง: 1,200 รูเบิลรัสเซีย
- ค่าธรรมเนียมกุญแจสำรอง: 2,000 รูเบิลรัสเซีย

สิงคโปร์

- ห้องประชุม (ต่อเครดิต): 35.00 ดอลลาร์สิงคโปร์
- พิมพ์ขาวดำ (ต่อแผ่น): 0.12 ดอลลาร์สิงคโปร์
- พิมพ์สี (ต่อแผ่น): 0.55 ดอลลาร์สิงคโปร์
- ค่าธรรมเนียมสมาชิกเพิ่มเติม (ต่อคน ต่อเดือน เฉพาะสำนักงานส่วนตัวเท่านั้น)*: 140.00 ดอลลาร์สิงคโปร์
- ค่าธรรมเนียมคีย์การ์ดสำรอง: 35.00 ดอลลาร์สิงคโปร์
- ค่าธรรมเนียมกุญแจสำรอง: 20.00 ดอลลาร์สิงคโปร์

เกาหลีใต้

- ห้องประชุม (ต่อเครดิต): ₩20,000.00 วอนเกาหลีใต้
- การพิมพ์ขาวดำ (ต่อแผ่น): ₩50.00 วอนเกาหลีใต้
- การพิมพ์สี (ต่อแผ่น): ₩250.00 วอนเกาหลีใต้
- ค่าธรรมเนียมสมาชิก (สำนักงานส่วนตัวเท่านั้น ต่อสมาชิก ต่อเดือน)*: ₩100,000.00 วอนเกาหลีใต้
- ค่าธรรมเนียมคีย์การ์ดสำรอง: ₩25,000.00 วอนเกาหลีใต้
- ค่าธรรมเนียมกุญแจสำรอง: ₩25,000.00 วอนเกาหลีใต้

สเปน

- ห้องประชุม (ต่อเครดิต): €20.00 ยูโร
- การพิมพ์สีขาวดำ (ต่อแผ่น): €0.06 ยูโร
- การพิมพ์สี (ต่อแผ่น): €0.32 ยูโร
- ค่าธรรมเนียมสมาชิก (สำนักงานส่วนตัวเท่านั้น ต่อสมาชิก ต่อเดือน)*: €100.00 ยูโร
- ค่าธรรมเนียมคีย์การ์ดสำรอง: €25.00 ยูโร
- ค่าธรรมเนียมกุญแจสำรอง: €50.00 ยูโร

สวีเดน

- ห้องประชุม (ต่อเครดิต): kr231 โครนาสวีเดน
- การพิมพ์ขาวดำ (ต่อแผ่น): kr0.7 โครนาสวีเดน 
- การพิมพ์สี (ต่อแผ่น):kr3.7 โครนาสวีเด
- ค่าธรรมเนียมสมาชิก (สำนักงานส่วนตัวเท่านั้น ต่อสมาชิก ต่อเดือน)*: kr1155 โครนาสวีเดน
- ค่าธรรมเนียมคีย์การ์ดสำรอง: kr289 โครนาสวีเดน
- ค่าธรรมเนียมกุญแจสำรอง: kr577 โครนาสวีเดน

ประเทศไทย

- ห้องประชุม (ต่อเครดิต): 500 บาทไทย บาทไทย
- การพิมพ์ขาวดำ (ต่อแผ่น): 2.00 บาทไทย
- การพิมพ์สี (ต่อแผ่น): 8.00 บาทไทย
- ค่าธรรมเนียมสมาชิกเพิ่มเติม (สำนักงานส่วนตัวเท่านั้น ต่อสมาชิก ต่อเดือน)*: 2,000.00 บาทไทย บาทไทย  
- ค่าธรรมเนียมคีย์การ์ดสำรอง: 500.00 บาทไทย บาทไทย
- ค่าธรรมเนียมกุญแจสำรอง: 1,000.00 บาทไทย บาทไทย

สหราชอาณาจักร

- ห้องประชุม (ต่อเครดิต): £20.00 ปอนด์สเตอร์ลิง
- การพิมพ์ขาวดำ (ต่อแผ่น): £0.05 ปอนด์สเตอร์ลิง
- การพิมพ์สี (ต่อแผ่น): £0.24 ปอนด์สเตอร์ลิง
- ค่าธรรมเนียมสมาชิก (สำนักงานส่วนตัวเท่านั้น ต่อสมาชิก ต่อเดือน)*: £100.00 ปอนด์สเตอร์ลิง
- ค่าธรรมเนียมคีย์การ์ดสำรอง: £25.00 ปอนด์สเตอร์ลิง
- ค่าธรรมเนียมกุญแจสำรอง: £50.00 ปอนด์สเตอร์ลิง

สหรัฐอเมริกา

- ห้องประชุม (ต่อ credit): $25.00 ดอลลาร์สหรัฐ
- การพิมพ์ขาวดำ (ต่อแผ่น): $0.08 ดอลลาร์สหรัฐ
- การพิมพ์สี (ต่อแผ่น): $0.40 ดอลลาร์สหรัฐ
- ค่าธรรมเนียมสมาชิกเพิ่มเติม (เฉพาะสำนักงานส่วนตัวเท่านั้น ต่อสมาชิก ต่อเดือน)*: $100.00 ดอลลาร์สหรัฐ
- ค่าธรรมเนียมคีย์การ์ดสำรอง: $25.00 ดอลลาร์สหรัฐ
- ค่าธรรมเนียมกุญแจสำรอง: $10.00 ดอลลาร์สหรัฐ 

เวียดนาม

- ห้องประชุม (ต่อ credits): 450.000 ดงเวียดนาม
- ห้องประชุม (ต่อ credit): 450.000 ดงเวียดนาม
- พิมพ์สี (ต่อแผ่น): 20.000 ดงเวียดนาม/แผ่น
-การพิมพ์ขาวดำ: 5.000 ดงเวียดนาม/แผ่น
- ค่าธรรมเนียมสมาชิกเพิ่มเติม (เฉพาะสำนักงานส่วนตัวเท่านั้น ต่อสมาชิก ต่อเดือน)*: 1.600.000 ดงเวียดนาม
- ค่าธรรมเนียมคีย์การ์ดสำรอง: 350.000 ดงเวียดนาม
- ค่าธรรมเนียมคีย์กุญแจสำรอง: 350.000 ดงเวียดนาม


*ค่าธรรมเนียมสมาชิกเพิ่มเติม: พื้นที่สำนักงานของคุณมีความจุจำกัด หากจำนวนสมาชิกหรือบุคคลที่ใช้งานพื้นที่ของคุณเป็นประจำ เกินกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการเป็นสมาชิกของคุณ คุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ด้านบน ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย จำนวนสมาชิกภายในพื้นที่สำนักงานของคุณจะต้องไม่เกิน 1.5 เท่าของจำนวนโต๊ะ ไม่ว่าจะจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเท่าใดก็ตาม เราขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดจำนวนของสมาชิกไม่ว่าจะในกรณีใด