ทำอย่างไรหากคู่ค้าไม่ให้หรือเลิกให้ข้อเสนอ

ก่อนอื่น โปรดติดต่อคู่ค้ารายนั้นและอ้างถึงข้อเสนอ พร้อมด้วยลิงก์ไปยังเพจของพวกเขาในร้านค้า หากไม่ได้ผล โปรดแจ้งให้ WeWork ทราบโดยส่งคำขอการสนับสนุน แล้วเราจะพยายามช่วยเหลืออย่างดีที่สุด!