ทำอย่างไร หากวิธีในการแลกรับข้อเสนอใช้ไม่ได้

โปรดตรวจสอบซ้ำว่าคุณได้ทำตามคำแนะนำทุกประการ หากยังคงเป็นปัญหา โปรดส่งใบขอรับการสนับสนุนให้กับ WeWork เพื่อให้ทีมงานของเราแก้ไขได้