สามารถแลกรับข้อเสนอได้หรือไม่ หากกำลังใช้สินค้าหรือบริการ

สิทธิ์ในการได้รับข้อเสนอแตกต่างกันไปแล้วแต่คู่ค้า และจะแสดงที่ด้านล่างของปุ่ม "แลกรับข้อเสนอ" เสมอ โปรดตรวจสอบก่อนแลกเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีสิทธิ์ได้รับข้อเสนอ