ฉันจะใช้การโทรผ่าน WiFi ได้อย่างไร

คืออะไร

การโทรผ่าน WiFi ช่วยให้คุณใช้โทรศัพท์มือถือของคุณโทรผ่านเครือข่ายข้อมูล WiFi ได้ คุณไม่จำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์พิเศษหรือแผนใดๆ จากผู้ให้บริการ โดยผู้บริการหลักทุกรายรองรับอยู่แล้ว โดยหลักๆ ไม่มีอะไรแตกต่างจากการโทรผ่านเครือข่าย LTE ใหม่ และผู้รับสายจะมองเห็นหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ หากคุณอยู่ในบริเวณที่มีสัญญาณมือถือไม่ดี แต่มีสัญญาณ WiFi ดี โทรศัพท์ของคุณจะใช้เครือข่าย WiFi ที่คุณเชื่อมต่อด้วยเพื่อโทรโดยอัตโนมัติ การโทรผ่าน WiFi ยังคงคิดเงินตามแผนรายนาทีของผู้ให้บริการของคุณ

เหตุใดฉันจึงควรใช้

หากคุณอยู่ในสถานที่ที่มีสัญญาณมือถือไม่ดี และพบปัญหาถูกตัดสายบ่อยๆ หรือไม่สามารถโทรออกได้ เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้เปิดใช้การโทรผ่าน WiFi บางพื้นที่อาจพบปัญหาความแรงของสัญญาณต่ำ แต่ถ้าโทรศัพท์มือถือของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย WiFi ของ WeWork คุณสามารถใช้คุณลักษณะการโทรผ่าน WiFi ได้ การเปิดใช้การโทรผ่าน WiFi ควรจะทำให้สามารถโทรออกและรับสายได้ดีขึ้นในบริเวณเหล่านี้ได้ เมื่อเปิดใช้งาน

โทรศัพท์ของฉันรองรับการโทรผ่าน WiFi หรือไม่

หากคุณซื้อโทรศัพท์ภายในปีหรือสองปี น่าจะรองรับการโทรผ่าน WiFi ได้อย่างแน่นอน อุปกรณ์ยอดนิยมอย่างเช่น โทรศัพท์ Apple iPhone และ Samsung Galaxy ล้วนรองรับการโทรผ่าน WiFi เพื่อให้แน่ใจ ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อค้นหาการตั้งค่าสำหรับการเปิดใช้การโทรผ่าน WiFi

ฉันจะเปิดใช้การโทรผ่าน WiFi ได้อย่างไร

ทำตามคำแนะนำด้านล่างนี้สำหรับอุปกรณ์ของคุณ ในขณะนี้ มีคำแนะนำสำหรับ iOS และ Android เท่านั้น แต่ถ้าคุณใช้ระบบปฏิบัติการอื่นสำหรับมือถือ ก็ยังคงอาจรองรับคุณลักษณะนี้ได้อยู่

iOS

การตั้งค่า > โทรศัพท์ > การโทรผ่าน Wi-Fi

หมายเหตุ: ผู้ให้บริการของคุณอาจขอให้ยืนยันที่อยู่หลักของคุณ เพื่อจุดประสงค์ของสายฉุกเฉิน 191 สาย 191 ทั้งหมดจะส่งผ่านเครือข่ายมือถือเมื่อทำได้ เพื่อกำหนดเส้นทางอย่างเหมาะสมตามตำแหน่งที่ตั้ง ในกรณีที่เครือข่ายมือถือใช้งานไม่ได้ จะใช้ตำแหน่งที่ตั้งที่ระบุ ประโยชน์ของการโทรผ่าน WiFi ที่มักจะถูกมองข้าม คือความสามารถในการโทรฉุกเฉินในเวลาที่สัญญาณมือถืออ่อนหรือใช้งานไม่ได้ 

ANDROID

หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ Android ของคุณ การตั้งค่าเหล่านี้อาจอยู่ในตำแหน่งที่แตกต่างกัน 

SAMSUNG GALAXY S

การตั้งค่า > ไร้สายและเครือข่าย > เพิ่มเติม... > การโทรผ่าน Wi-Fi

GOOGLE NEXUS

โทรศัพท์ > การตั้งค่า > การโทร > กำหนดค่าการโทรผ่าน Wi-Fi