เต้าเสียบในสำนักงานมีแรงดันไฟฟ้าเท่าไร

เต้าเสียบในสำนักงานของ WeWork มีแรงดันไฟฟ้าแตกต่างกันไปตามตำแหน่งที่ตั้ง โปรดติดต่อกับทีมกลุ่มสมาชิกในพื้นที่ของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ หรือ ส่งคำขอการสนับสนุน