เต้าเสียบในสำนักงานมีแรงดันไฟฟ้าเท่าไร

เต้าเสียบในสำนักงานของ WeWork มีแรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน 110 โวลต์ โดยมีระดับสูงสุด 20 แอมป์