ต้องทำอย่างไร หากต้องการใช้ลิฟต์ขนของ

ในฐานะสมาชิก โปรดส่งใบขอรับการสนับสนุน หากคุณจำเป็นต้องใช้ลิฟต์ขนของ จากนั้น ทีมกลุ่มสมาชิกของคุณจะร่วมนัดหมายเวลากับคุณ

โปรดทราบ: ราคาหลังเวลาทำการสำหรับลิฟต์ขนของแตกต่างกันไปแล้วแต่สถานที่ ดังนั้น โปรดติดต่อทีมงานชุมชนของคุณเพื่อทราบรายละเอียด