ใครเป็นผู้ปฏิบัติงานบำรุงรักษาของ WeWork

ทีมสิ่งอำนวยความสะดวกของเราเป็นผู้ปฏิบัติงานตามคำขอการบำรุงรักษาของ WeWork หากคุณต้องการบริการบำรุงรักษาสำหรับสำนักงานของคุณ โปรดส่งใบขอรับการสนับสนุน ขอบเขตงานของทีมของเรามีดังนี้:

  • การติดตั้งทีวี
  • การประกอบเฟอร์นิเจอร์
  • การติดตั้งรูป/ชั้นวาง
  • บริการซ่อมบำรุงทั่วไป 

 

พึงระลึกว่า:

 คำขอของสมาชิกเฉพาะรายที่ต้องมีการดัดแปลงสำนักงาน จะมีค่าธรรมเนียมในการติดตั้งและถอดออกที่เกี่ยวข้อง

  • ค่าธรรมเนียมกำหนดโดยขอบเขตงานและระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดการคำขอ
  • ค่าธรรมเนียมจะเพิ่มในบัญชีของบริษัทเมื่องานเสร็จสิ้นแล้ว และเรียกเก็บในใบแจ้งยอดรายเดือนครั้งต่อไป
  • งานทั้งหมดที่มีค่าใช้จ่ายต้องได้รับการอนุมัติโดยสมาชิกหลักของบัญชี ก่อนที่จะดำเนินงาน
  • โดยทั่วไป WeWork เรียกเก็บค่าบริการบำรุงรักษาเพิ่มเติมเป็นรายชั่วโมง (สำหรับงานใดๆ เรียกเก็บชั่วโมงแรกโดยอัตโนมัติ แล้วเรียกเก็บเพิ่มทุกๆ 30 นาทีหลังจากนั้น)
  • ค่าใช้จ่ายของการทำงานต่อชั่วโมงในเมืองแต่ละเมืองจะแตกต่างกันเล็กน้อย โปรดสอบถามทีมกลุ่มสมาชิกในพื้นที่ของคุณเพื่อขอรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม
  • ราคาทั้งหมดจะได้รับการยืนยันในใบขอรับการสนับสนุน ก่อนที่จะสรุปขอบเขตงาน