ใครเป็นผู้ปฏิบัติงานบำรุงรักษาของ WeWork

ทีมสิ่งอำนวยความสะดวกภายในของเราเป็นผู้ปฏิบัติงานตามคำขอการบำรุงรักษาของ WeWork หากคุณต้องการบริการบำรุงรักษาสำหรับสำนักงานของคุณ โปรดส่งใบขอรับการสนับสนุน ขอบเขตงานของทีมของเรามีดังนี้:

 

 • การติดตั้งทีวี
 • การประกอบเฟอร์นิเจอร์
 • การติดตั้งรูป/ชั้นวาง
 • งานช่างทั่วไป

 

พึงระลึกว่า:

 

 • คำขอของสมาชิกเฉพาะรายที่ต้องมีการดัดแปลงสำนักงาน จะมีค่าธรรมเนียมในการติดตั้งและถอดออกที่เกี่ยวข้อง
 • ค่าธรรมเนียมกำหนดโดยขอบเขตงานและระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดการคำขอ
 • ค่าธรรมเนียมจะเพิ่มในบัญชีของบริษัทเมื่องานเสร็จสิ้นแล้ว และเรียกเก็บในใบแจ้งยอดรายเดือนครั้งต่อไป
 • งานทั้งหมดที่มีค่าใช้จ่ายต้องได้รับการอนุมัติโดยสมาชิกหลักของบัญชี ก่อนที่จะดำเนินงาน
 • โดยทั่วไป WeWork เรียกเก็บค่าบริการบำรุงรักษาเพิ่มเติมเป็นรายชั่วโมง (สำหรับงานใดๆ เรียกเก็บชั่วโมงแรกโดยอัตโนมัติ แล้วเรียกเก็บเพิ่มทุกๆ 30 นาทีหลังจากนั้น)
 • งานหนึ่งชั่วโมงคิดค่าบริการประมาณ 75 ดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ราคาอาจแตกต่างกันเล็กน้อยแล้วแต่เมือง
 • ราคาทั้งหมดจะได้รับการยืนยันในใบขอรับการสนับสนุน ก่อนที่จะสรุปขอบเขตงาน