ห้องประชุม/ค่าใช้จ่ายส่วนเกินทำงานอย่างไร สามารถจองห้องประชุมล่วงหน้ามากกว่า 1 เดือนได้หรือไม่

การจองห้องประชุม WeWork สามารถจองได้ล่วงหน้าตามที่คุณต้องการและมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 1 ถึง 3 เครดิต/ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับเวลาเร่งด่วน/ไม่เร่งด่วน) เวลาเร่งด่วนคือ 11:00 – 16:00 วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ห้องประชุมเล็ก (จุไม่เกิน 9 คน) คิดเป็น 1 เครดิตในช่วงนอกเวลาเร่งด่วน และเป็น 2 เครดิตในช่วงเวลาเร่งด่วน ห้องประชุมขนาดใหญ่ (10+ คน) เป็น 2 เครดิตในช่วงนอกเวลาเร่งด่วน และ 3 เครดิตในช่วงเวลาเร่งด่วน จำนวนเครดิตทั้งหมดของห้องประชุมจะมีการระบุไว้เสมอก่อนยืนยันการจอง

หากมีการเพิ่มการจองห้องประชุมเป็นค่าใช้จ่ายส่วนเกิน จะเรียกเก็บเงินในวันเดียวกันสำหรับสมาชิก We และสมาชิกแบบโต๊ะทำงานส่วนกลาง แต่สำหรับสมาชิกแบบโต๊ะทำงานประจำส่วนตัวและสมาชิกสำนักงานส่วนตัวจะเพิ่มลงในใบแจ้งหนี้เดือนต่อไป 

โปรดทราบว่าจะไม่มีการนำเครดิตห้องประชุมมาทบในเดือนถัดไปและจะรีเซ็ตในวันแรกของทุกเดือน