ห้องประชุม/ค่าใช้จ่ายส่วนเกินทำงานอย่างไร สามารถจองห้องประชุมล่วงหน้ามากกว่า 1 เดือนได้หรือไม่

การจองห้องประชุม WeWork คิดราคา 1-3 credit/ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับเวลาของวันและขนาดห้อง ช่วงใช้งานสูงสุดคือ 11.00 น. – 16.00 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ห้องประชุมเล็ก (ไม่เกิน 9 คน) คิดราคา 1 credit นอกช่วงเวลาใช้งานสูงสุด และ 2 credit ในช่วงเวลาสูงสุด ห้องประชุมขนาดใหญ่ (10 คนขึ้นไป) คิดราคา 2 credit นอกช่วงเวลาใช้งานสูงสุด และ 3 credit ในช่วงเวลาสูงสุด 

รายการเครดิตห้องประชุมที่จัดสรรให้ต่อเดือนตามประเภทสมาชิกมีดังนี้:

We Membership: 2 เครดิต

โต๊ะส่วนกลาง: 2 เครดิต

โต๊ะทำงานส่วนตัว: 5 เครดิต

สำนักงานส่วนตัว: 12 เครดิตสำหรับโต๊ะแรก บวก 2 เครดิตสำหรับโต๊ะเพิ่มเติมแต่ละตัว

 credit ห้องประชุมจะไม่สะสมข้ามเดือน โดยจะรีเซ็ตในวันที่ 1 ของทุกเดือน

สมาชิก WeWork สามารถจองห้องประชุมล่วงหน้าได้นานกว่า 1 เดือน เครดิตจะถูกหักจากส่วนที่จัดสรรให้กับเดือนที่ทำการจอง