ภาคผนวกข้อตกลงสมาชิกภาพคืออะไร

โดยทั่วไปแล้ว เราไม่ปรับแต่งเงื่อนไขของข้อตกลงสมาชิกภาพ อย่างไรก็ตาม เรายินดีพยายามรองรับความต้องการของสมาชิกเป็นรายกรณี

หากคุณประสงค์ที่จะเพิ่มภาคผนวกให้กับสมาชิกภาพของคุณ โปรดส่งใบขอรับการสนับสนุน แล้วเราจะดำเนินการอย่างดีสุดโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ตัวอย่างกรณีที่ภาคผนวกมีความเหมาะสม คือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงต่อ:

  • ชื่อของบริษัทในข้อตกลง
  • สมาชิกหลักของบริษัท
  • ผู้มีอำนาจลงนาม

หากคุณต้องการเพิ่มภาคผนวกต่อสมาชิกภาพของคุณด้วยเหตุผลใดๆ ข้างต้น โปรดส่งใบขอรับการสนับสนุน