วิธีการจัดกิจกรรมที่อาคารของฉัน

เราชอบให้สมาชิกเป็นเจ้าภาพและ/หรือจัดกิจกรรมในพื้นที่ของเรา

เพื่อกำหนดเวลาจัดกิจกรรมในพื้นที่ของคุณ โปรดส่งใบขอรับบริการเพื่อเปิดการสนทนากับทีมงานชุมชนของคุณ พร้อมด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับงานของคุณ (วันที่และจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม) คุณสามารถขอให้จัดกิจกรรมในพื้นที่ของคุณได้ที่นี่เช่นกัน: แบบฟอร์มการจัดกิจกรรมออนไลน์