วิธีการจัดกิจกรรมที่อาคารของฉัน

เราชอบให้สมาชิกเป็นเจ้าภาพและ/หรือจัดกิจกรรมในพื้นที่ของเรา

หากต้องการกำหนดเวลาจัดกิจกรรมในพื้นที่ของคุณ โปรดส่งใบขอรับการสนับสนุนเพื่อเปิดการสนทนากับทีมกลุ่มสมาชิกพร้อมแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณ (วันที่และจำนวนผู้เข้าร่วม) นอกจากนี้คุณยังสามารถสมัครเพื่อจัดกิจกรรมได้ที่นี่