เหตุใดจึงยกเลิกห้องประชุมไม่ได้

นโยบายการยกเลิกห้องประชุมของ WeWork กำหนดไว้ว่าสมาชิกสามารถแก้ไขหรือยกเลิกการจองห้องประชุมได้ก่อนที่จะเริ่มการจอง 60 นาทีขึ้นไป  

 

หากคุณประสบปัญหาใดๆ กับการจอง โปรดส่งใบขอรับการสนับสนุน แล้วเราจะให้ความช่วยเหลือ