ค่าธรรมเนียมการติดตั้งที่ WeWork คืออะไร และเหตุใดจึงถูกเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการติดตั้งสำหรับสมาชิกคือค่าธรรมเนียม 100 ดอลลาร์ที่จ่ายครั้งเดียวต่อคน ซึ่งครอบคลุมภาษี เฟอร์นิเจอร์ ค่าธรรมเนียมการเคลื่อนย้าย และไม่สามารถคืนเงินได้