ค่าธรรมเนียมการติดตั้งที่ WeWork คืออะไร และเหตุใดจึงถูกเรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นคือ $100 ต่อโต๊ะ (จำนวนเงินจะแตกต่างกันไปตามภูมิภาค) ค่าธรรมเนียมนี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการย้ายสมาชิกเข้ามาที่สำนักงานแห่งใหม่ ซึ่งประกอบด้วยการทำความสะอาดแบบหมดจด การบำรุงรักษา การจัดหากุญแจและคีย์การ์ด รวมถึงงานธุรการที่จำเป็นจากทีมงานที่อยู่เบื้องหลัง

โปรดทราบว่าค่าธรรมเนียมนี้รวมอยู่ในการโอนย้ายสำนักงานทั้งหมดและไม่สามารถยกเว้นได้