หลังจากที่ได้รับแล้ว จะตั้งค่าโทรศัพท์อย่างไร

หากสมาชิกเช่าโทรศัพท์ผ่าน WeWork โทรศัพท์จะพร้อมใช้งานในทันทีที่เสียบเข้าในพอร์ตอีเทอร์เน็ต หากสมาชิกนำโทรศัพท์มาเอง ควรประสานงานกับผู้ให้บริการเพื่อปรับโทรศัพท์ให้เข้ากับเครือข่ายของเรา หากผู้ให้บริการโทรศัพท์ไม่สามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์กับเครือข่ายของเราได้ โปรดส่งใบขอการสนับสนุนพร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ชื่อบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ รุ่นโทรศัพท์ และหมายเลขสำนักงาน) แล้วทีมงาน WeWork จะพยายามให้ความช่วยเหลือกับการตั้งค่าและการติดตั้ง