วิธีการใช้โทรศัพท์ห้องประชุม

โทรศัพท์ห้องประชุมพร้อมสำหรับการใช้งานของสมาชิกตามความต้องการ ถ้าคุณไม่ได้ยินเสียงสัญญาณโทรเมื่อกด "โทร" โปรดส่งใบขอรับการสนับสนุนพร้อมระบุหมายเลขห้องประชุมเพื่อให้เราสามารถช่วยเหลือคุณได้

โปรดทราบ: เราไม่รองรับการโทรต่างประเทศสำหรับโทรศัพท์ห้องประชุม