สามารถนำเครื่องพิมพ์มาเองได้หรือไม่

ได้ สมาชิกที่เช่าโต๊ะทำงานส่วนตัวหรือสำนักงานส่วนตัวสามารถนำเครื่องพิมพ์มาเองได้ หากคุณเลือกที่จะติดตั้งเครื่องพิมพ์ไร้สาย ขอแนะนำให้ตั้งค่า IP แบบคงที่ เพื่อไม่ให้สมาชิกอื่นๆ พิมพ์ในเครื่องพิมพ์ของคุณโดยไม่ได้เจตนา หากคุณมีปัญหาในการติดตั้งเครื่องพิมพ์ กรุณาส่งใบขอการสนับสนุน แล้วเจ้าหน้าที่ไอทีจะมาช่วยคุณทำการติดตั้ง