นโยบายสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการรักษาความปลอดภัยสำหรับกิจกรรมของ WeWork เป็นอย่างไร

หากคุณกำลังคิดที่จะจัดกิจกรรมในพื้นที่ของ WeWork แนวทางทั่วไปที่ควรทราบมีดังนี้

  • ทุกคนที่มีส่วนร่วมในการวางแผนและ / หรือจัดกิจกรรม (เป็นสมาชิกหรือไม่ได้เป็นสมาชิก) ถือว่าเป็นผู้จัดกิจกรรม และต้องลงนามในข้อตกลงพื้นที่กิจกรรมของ WeWork
  • ผู้จัดกิจกรรมต้องแจ้งรายชื่อผู้ร่วมงานให้แก่ทีมกลุ่มสมาชิกก่อนเริ่มกิจกรรม
  • อนุญาตให้เฉพาะบุคคลที่มีชื่อในรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมเท่านั้นเข้างานได้
  • โปรดทราบ: มักจะมีค่าธรรมเนียม เงินมัดจำความปลอดภัย และข้อกำหนดอื่น ๆ (เช่น ผู้รับจัดเลี้ยงที่ได้รับอนุญาต, COI) ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและการบริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงาน ซึ่งจะแตกต่างกันออกไปในสถานที่ตั้งแต่ละแห่ง
  • ห้ามมิให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์การดื่มตามกฎหมายที่ใช้บังคับเข้าถึงหรือดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ของ WeWork

หากคุณสนใจที่จะจัดกิจกรรมที่อาคารของคุณ โปรดส่งคำขอรับการสนับสนุน พร้อมกับข้อมูลกิจกรรม จากนั้นผู้จัดการประจำกลุ่มสมาชิกของคุณจะติดต่อกลับไปหาคุณ