ทำอย่างไร ถ้าเห็นประตูที่ดูไม่น่าจะปลอดภัย

หากคุณสังเกตเห็นประตูที่ไม่ปลอดภัย โปรดส่งใบขอรับการสนับสนุนพร้อมระบุตำแหน่งที่แน่นอนของประตูและแจ้งข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เราจะแก้ไขในทันที